Den Norske Sotozen Buddhistorden

3. stilledag

Vi tenner lys og ofrer røkelse på denne 3. dag.
Vi reflekter i dag omkring «toleranse»

I Karaniyamettasutta sier Buddha:
«Ikke vær selvgod, men ydmyk, tilfreds og forsonlig. Ikke la plikter bli til byrde, men vær sparsommelig og vis måtehold. Med et sinn av fred og ro, ikke forlangende og grådig. Ikke skal noen forråde eller bedra en annen, ikke skal noen legges for hat. For ingen skal i sinne eller med ondt for øye, ønske en annen lidelse og smerte.»

Fire vers fra Dhammapada
Vers 5
«I denne verden vil ikke hat ta slutt av mere hat, men kun ved kjærlighet opphøre. For se at det i sannhet er en lov til evig tid.»
Vers 6
«Det finnes de som ikke forstår at de ved klammeri og strid vil gå til grunne. Men se at de som dette har forstått, de lever sine liv med ro».
Vers 8

«Men den som ikke lever for nytelser alene, som er herre over sine sanser, som ikke fråtser i mat, men er fylt med kraft og sterk i troen, han vil la seg bevege av det onde, som et vindpust rokker ved et mektig fjell».
Vers 20
«Om noen kan sitere om kun én tekst fra skriften, men lever etter Buddhas ord, har seiret over grådighet, hat og forvirring. Han vet at med et sinn som er fritt og ikke fester seg til noen ting, verken nå eller siden, får dele frukter av et ærverdig liv».

Vi praktiserer zazen
https://www.youtube.com/watch?v=nzbIIJGWueU
og leser zenmester Dogens tekst: Man zazen tilråde.

Alt vel!
Hilsen broder Dåshu

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284