Den Norske Sotozen Buddhistorden

2. stilledag

Vi tenner lys og ofrer røkelse på denne 2. dag.

Vi reflekter i dag omkring «sinnsro» som Buddha taler om i: Karaniyamettasutta

Buddha sa:
«I hvert et våkent øyeblikk, om dere står eller går, sitter eller ligger, se i klarhet og bevar i dere denne sinnsro. For jeg sier dere, så edel er denne forskrift.»

Tre vers fra Dhammapada
Vers 33
Et flakkende og upålitelig sinn er vanskelig å styre, men som en pilmaker retter sin pil, retter den vise sitt sinn.
Vers 96
Det er ro i hans sinn, med ro taler han, og med ro handler han som i sannhet kjenner den hellige frelse. Han lar seg ikke rive med av livets gleder eller livets sorger.
Vers 102
Om noen skulle resitere hundre vers som alle er meningsløse, er ett eneste ord fra Dhamma bedre dersom det gir deg sinnsro.

Vi praktiserer zazen
https://www.youtube.com/watch?v=nzbIIJGWueU
og leser zenmester Dogens tekst: Man zazen tilråde.

Alt vel!
Hilsen søster Anjun

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284