Den Norske Sotozen Buddhistorden

Ønsker dere gode stilledager 1. – 8. desember

I Sotozen-tradisjonen er stilledagene en periode for refleksjon og meditasjon. Fra 1.-8. desember er det endringer i klosterrutinene. Disse dagene kalles rohatsu sesshin på japansk. Rohatsu betyr: den 8. dagen i den 12. månen og sesshin betyr: å få kontakt med sin egen bevissthet eller å være åndsnærværende. Det er en intensiv og slitsom periode og selv om det ikke snakkes under stilledagene er det kun stille i zazen-hallen. Dagene er preget av mye zazen, rituelle måltider, messer og forelesningene foregår i selve tempelrommet og ikke i klasserommet. Det fortelles at det var på denne 8. dagen at prins Sidharta våknet og ble en Buddha. Den strenge praksisen i klostrene disse dagene er et uttrykk for hvordan den kommende Buddha strevde for endelig å finne det han kalte: Anuttara-Samyak-Sambodhi: Det uforlignelige, medfølende og opplyste sinn.
For selv om folk flest her i Norge ikke praktiseres på samme vis sommunker og nonner i kloster, har vi det til felles at vi søker i oss selv for å forstå hvem vi er - vår egen buddha-natur.

1. stilledag
I dag henger vi opp en grønn kvist som symboliserer treet som Sidharta satt under natten han våknet. Stjernen på himmelen så han i det øyeblikket han våknet. De tre kulene representerer Buddha, Dharma og Sangha.

Vi tenner et lys og ofrer røkelse denne 1. dag for «vennlighet»

Vi reflekter omkring «vennlighet» som Buddha taler om i: Karaniyamettasutta

Buddha sa:
«For den som ønsker å gå fredens vei og gjøre det som er godt, bør gå fram på dette viset: Vis er den som er sannferdig, rettskaffen og vennlig i sin tale. La vennligheten lyse over verden, opp i skyene og ned i jordens indre. For grenseløs er den vennlighet som er fri fra ondskap og av hat.»

To vers fra Dhammapada
Vers 5
«I denne verden vil ikke hat ta slutt av mere hat, men kun ved kjærlighet opphøre. For se at det i sannhet er en lov til evig tid.»
Vers 222
«Den som kontrollerer sitt temperament som en kusk styrer en villhest, ham kaller jeg en kusk. Andre holder bare i tømmene.»

Vi praktiserer zazen https://www.youtube.com/watch?v=nzbIIJGWueU og leser zenmester Dogens tekst: Man zazen tilråde.

Alt vel!

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284