Den Norske Sotozen Buddhistorden

Dialogkveld i Kristiansand Folkebibliotek.

Onsdag 16. november inviterte Forum for tro og livssyn i Kristiansand til dialogkveld.
To prester. To kulturer. To Religioner
Den første timen skal vi høre prestene snakke omkring 4 ulike temaer. Hvert tema varer ca. 13.-15. minutter. Etterpå svarer de gjerne på spørsmål fra salen.
Temaene var:
1. Veien til egen tro 2. Øyeblikk som førte til konvertering 3. Livet i den nye religionen 4. Likheter/ulikheter. Hva samler dere? Hva splitter dere
Den ene er født i Yokohama i Japan og heter Nobukazu Imazu. Der vokste han opp i en kultur preget av 1600 år med buddhisme og shintoismen som er langt eldre. I 1991 kom han for første gang til Norge, da som turist. I 1998 kom han tilbake for å studere teologi ved menighetsfakultetet. Han arbeider i dag som prest Den norske kirke i Bergen.

Den andre er født her i Kristiansand og heter Såzen Larsen. vokste opp på Tinnheia med kristen søndagsskole og var aktiv i Grim menighets ungdomsklubb. I 1989 reiste han til Japan hvor han ble i 13 år. Han arbeidet mange år som lærer i en japansk videregående skole før han gikk i kloster, studerte buddhologi og zenmeditasjon og ble vigslet prest i Sotozen-Ordenen i 2001. I dag er han overhode for Ordenens virksomhet i Norge.

En spennende kveld hvor to prester fortalte deres personlige historier om en reise i kultur, tradisjon og åndelighet. Etter en time med fastsatte temaer var det mange fra salen som stilte spørsmål til begge prestene. Kvelden føyer seg inn i rekken av mange fine dialogkvelder, og de frammøtte ga uttrykk for at kveldens dialog var både interessant, lærerik og viktig.

Takk til Marit som stod for presentasjonen.

Takk til alle som kom.

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284