Den Norske Sotozen Buddhistorden

En zenbuddhistisk nonne på sin reise

Sommeren 2008 ringte en ung kvinne vårt kontor i Kristiansand og lurte på om det var mulig å besøke vårt tempel. Det var det selvsagt og hun kom med telt og sovepose og campet i hagen noen dager. Etter et postulat (prøvetid) bestemte hun seg for å la seg ordinere og som nonne mottok hun navnet Anjun. Siden har hun vært her, bodd privat og på billige hybler. Hun har hatt vaskejobber for å tjene til sitt daglige brød mens hun studerte og praktiserte ved vårt beskjedne tempel i Kristiansand.
Mange har et romantisk bilde av klostre, munker og nonner, men få er det som legger ut på selve reisen og forstår hva den egentlig innebærer. En indre reise med kamper i eget sinn om meningen med alt dette og om valget og veien er den riktige. En ytre reise i vår lange zenbuddhistiske historie og en tradisjon fortsatt fremmed for de fleste.

Førstegangstjenesten som jeg avtjente i marinen for 35 år siden er for søndagsskole å regne sammenlignet med tiden i de japanske klostrene. I marinen hadde vi tross alt litt fritid, landlov, hårfrisyrer og kanskje det viktigste av alt, walkmanen med favorittkassettene rungende i hodetelefonene. Ingenting av dette gjelder for de novise innenfor klostermurene. Forsakelse har alltid sin pris, men heldigvis også sin belønning. Studietiden i kloster gir oss rikelig anledning til introspeksjon og selvransakelse. Det er viktig å ha med seg videre i både livet og i hennes videre virke i Norge.

Søster Anjun kommer tilbake i begynnelsen av desember. Hun er da den første av munkene og nonnene som er ordinerte i Norge som tar den formelle utdannelsen og blir prest i vår tradisjon. Nyutdannede prester trenger også erfaring, noe jeg er sikker på at vi kan bidra med gjennom en god visjon og steg for steg. Organisasjonen trenger kompetanse på mange områder, og i fremtiden vil flere munker og nonner ordineres og være viktige bidrag i Den hellige freds kollegium.
Antall innmeldinger har slått alle rekorder i år og over 3500 følger oss på Facebook. Dette synes vi er veldig moro og setter stor pris på.

Vi kan ikke love dere at Buddha blir mer glad i deg eller at du får et bedre og rikere liv om du støtter oss. Men vi kan garantere at støtten vi får fra staten på ditt medlemskap, sammen med den frivillige 100 kroner pr. måned til byggefondet vårt, forvaltes uavkortet til vår felles prosjekt – kjøp av en eiendom vi kan bruksendre til et flott tempel/kloster for studier og praksis.

En stor takk alle dere som støtter arbeidet og visjonen vår. Tusen takk til abbed Nishiumi Roshi ved Saifukuji tempel i Yokohama som i denne anledningen har forært søster Anjun den safrangule kappen.
Etter over tre år i kloster ser vi frem til å få henne tilbake og en velkomstfest skal det bli. I den anledning så hadde det vært fint å kunne overrekke henne noe hun trenger på sin vei videre. Hun trenger en safrangul krage med ordenssymbolene på, et safrangult liv (snoren som knyttes om livet) en krumstav og et bønnekjede. Dersom du har lyst til å være med på disse gavene, som til sammen dreier seg om 2-3000 kroner, kan du sende ditt beløp (kjempestort eller bitte, bitte lite) til: Sotozen Stiftelsen:

http://www.sotozen.no/stiftelsen/sotozen-stiftelsen/
Konto. nr.: 3000 18 18739
Støtten merkes med «søster Anjun»

Tusen takk! Måtte høsten bringe av farger og av glede.
Hilsen broder Såzen

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284