Den Norske Sotozen Buddhistorden

Den edle åttedelte veien. Del 5 – Rett levevei

Hvordan skal vi i 2016 definere en «rett» levevei? En rett og riktig måte å leve på kan både handle om hvordan vi velger å livnære oss, altså hva slags yrke vi velger og hvordan vi velger å gjøre våre avtaler og forretninger. Tar vi valgene våre basert på religiøs plikt, det som tjener egen interesse eller velger vi den den universelle altruismen - en etisk doktrine som hevder at det riktige er å handle på en slik måte at det tjener den andre eller samfunnet som helhet framfor egne behov. Buddhas lære har sin filosofiske plassering både i sinnelagsetikken - hvor moralen er basen og hvor det er den rette intensjon som teller og i pliktetikken – hvor påbudene skal overholdes for å unngå uheldige konsekvenser.

To grunnleggende buddhistiske verdier som vi finner i Karaniy-ametta-sutta er: aktverdighet og ansvar. Med aktverdig mener vi det som er sømmelig og prisverdig. Med ansvar kommer forpliktelser som bl.a. å følge de lover og retningslinjer som følger med et virke. I oppveksten hadde jeg en god muslims venninne som drømte om å bli flyvertinne. Hun kom etter hvert gjennom nåløye og skulle få den nødvendige opplæring. Da hun oppdaget at en av arbeidsoppgavene var å servere alkoholholdige drikkevarer, sa hun fra seg plassen og karrieren som flyvertinne var over før den hadde begynt. Som muslim avstod hun ikke bare fra å nyte alkohol, men følte også at alkoholserveringen ikke var i henhold til hennes overbevisning. For henne var dette det «rette» valget og tolkning av pliktetikken. På min tjenestereise til Paris for ikke lenge siden ble jeg betjent av en muslimsk kvinne med hijab som bl.a. serverte øl og vin.

En buddhistisk tilnærming til servering av alkohol på flyet eller spisesteder ville kunne begrunnes i både pliktetikken - serveringen er en del av jobben og i sinnelagsetikken - den gode intensjon om at kunden får en hyggelig opplevelse. Våre liv er fulle av etiske dilemma og hvor menneskerettighetene gir hver især en trett til å foreta egne valg. Med retten til å velge følger konsekvenser som kan begrense våre jobbmuligheter. Med rett til selv å velge følger andres rett til å kritisere. Buddha sa at folk hadde rett til både å kritisere, skjelle og smelle, men at han hadde rett til å lytte med et sinn av ro og av vennlighet.

Når Buddha snakker om å være ansvarlig for egne tanker ord og handlinger er det kanskje først og fremst en oppfordring til refleksjon og ettertanke. Konsekvenser, ros og kritikk synes å følge med alle valg vi foretar oss.

Noen utvalgte vers fra Buddhas ord - Dhammapada

Vers 50
Vær ikke opptatt av andres feil, hva de har gjort eller unnlatt å gjøre. Men isteden betrakt deg selv og hva du selv har gjort eller unnlatt å gjøre.
Vers 209
Anstreng deg, og styr unna det som ikke er av det gode. Anstreng deg likeså for å gjøre det du bør, som søken etter innsikt og visdom. De som bare søker etter det som behager vil misunne slik en mann.
Vers 223
Med kjærlighet overvinnes den vrede, som ondskap beseires med godgjørenhet. Med gavmildhet overvinnes den gjerrige, slik som sannheten beseirer den løgnaktige.
Vers 244
Livet kan virke enkelt for den som ikke eier skam, frekk som ei kråke, en rakker, frekk og ikke til å stole på. Det er vanskelig å leve et liv i måtehold
Vers 245
Livet kan virke hardt for den som er anstendig, ydmyk, reflektert og som fri fra bindinger søker liv i renhet.

Bli med og støtt oss med et medlemskap – Helt gratis.

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284