Den Norske Sotozen Buddhistorden

En viktig tjenestetur til Japan

En ny og viktig etappe er tilbakelagt i søster Anjuns utdanning i vår japanske klosterskole. Etter en lang reise med forsinkelser og dårlige flyseter ble jeg møtt i tempelporten av abbed Nishiumi Roshi og søster Anjun. Formålet med denne svært korte reisen var å gi søster Anjun det som i tradisjonen kalles «transmisjonen» som er et høyst personlig og «hemmelig» ritual mellom mester og elev. Nærmere forklaring eller bilder annet enn de som vises her, er dessverre ikke mulig.
Søster Anjun har det fint og hilser så mye tilbake til dere alle sammen.

Hun står på videre og regner med å være helt ferdig i omkring midten av desember. Neste steg for henne er «kappebytte» hvor den sorte kragen og kappen byttes med den velkjente safrangule, et helt spesielt og viktig øyeblikk i vårt utdanningsløp. Ved denne anledningen mottok Anjun den safrangule kappen i gave av abbeden. En stor, stor takk til Nishiumi Roshi og hans familie som alltid har støttes ordenen i Norge og ønsket oss velkommen inn i hans hjem og Saifukuji tempel i Yokohama. Vi er svært takknemlige for hans vennlighet, kunnskap og støtte i vår zen-praksis og vår arbeid i vår del av Sotozen-verdenen.

Dersom alt går etter planen kommer Anjun tilbake i midten av desember. Etter 2-3 dager og en liten velkomstfest reiser hun til Tyskland for et vel fortjent og mye etterlengtet familiebesøk etter til sammen 3 år i kloster. Alt vel!

Den norske sotozen buddhistorden ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen!

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284