Den Norske Sotozen Buddhistorden

Zazen i Haugesund

Søndag 25. september bar det tur-retur Haugesund for zazen med våre medlemmer og nye interesserte.

En god dag i Haugesund. Mitt navn er Såzen og i de neste tre timene så skal vi snakke sammen, drikke te sammen og vi skal bare sitte sammen. Dere skal få hemmeligheten til vår zenmeditasjonsform som kalles zazen sammen med tre sentrale begreper innenfor tradisjonen. Za betyr å sitte og Zen er oppmerksomt nærvær. Vi skal starte og slutte med å samle våre hender og hilse hverandre. Når vi skal «samle oss om noe» er det fint å starte med hendene.


Hensikten med vår zen-praksis er å få klarhet i hvem vi er. Vi snakker ofte om å erkjenne vår egen Buddha-natur. Så tenker noen mennesker at det er uinteressant, jeg vet jo godt hvem jeg er, bortkastet tid å skulle sitte og finne ut av det. Det kan tenkes at de har rett i det.

Å kjenne seg selv er ikke noe unikt i zen-buddhistisk sammenheng, kristne søker sin Guds-natur, Human-etikere søker å forstå sin universelle menneske-natur osv. Så vil noen helt sikkert stille spørsmål om hva denne søken skulle være godt for. Å bli opplyst om hva og hvem vi er, er viktig for mange. Noen er fornøyd med det lyset de ser og den innsikten de har er mer enn nok. Det kan tenkes at de har rett i det.
Av og til hører jeg folk si at det er mange måter å lære seg selv å kjenne på. Ja for det er det jo. Når jeg spør om de kan nevne noen.. så blir det straks litt vanskeligere.
Det å være et, ekte, uforfalsket og naturlig menneske er en stor utfordring og som krever en selvrefleksivitet og en bevissthet om hvordan vi påvirkes av impulser innenfra og utenfra og hvordan vi behandler dette i egne valg og i samhandling med andre.

Å være genuin betyr at vi ikke lenger har noen maske å skjule oss bak. Vi har ikke noe behov for å være noen andre eller noe annet enn akkurat den vi er. Zenmester Maezumi roshi som var betydningsfull i byggingen av Sotozen i USA svarte dette på spørsmålet om hva han ville bli og hvor han ville være i det neste liv: « Jeg vil ikke være noen-som-helst noen steder».
Å oppfylle vår potensiale som menneske. «Be all that you can be» som de sier i Amerika. Å erkjenne vår egen natur, er å løse ett av livets store mysterium.
Når vi da, ifølge fordums store mestere, når denne indre opplysning oppstår så endrer det vårt syn på oss selv og på verden. Med andre ord «ser tingene slik de er» og ikke slik vi tror de er eller ønsker at de skulle være.
Det genuine mennesket er fremfor noe «tilfreds» ved at vi ser årsakssammenhengene og dermed erkjenner at disse er ufravikelige, men også viktige i livene våre. Buddha snakket om noen absolutter som: sykdom, alderdom og død. Og så forvirrer han oss med å samtidig si at: ikke disse finnes, men at det er bare noe vi kaller det. Det vi kaller det er ikke nødvendigvis det samme som hva det virkelig er. Er for eksempel døden et endestopp eller er det inngangen til noe nytt?
De aller fleste vil på ett eller annet tidspunkt være undrende til etterlivet med dertil positive forventninger eller ren og skjær frykt. Når det gjelder det sistnevnte så viser det seg at det aller meste av det vi frykte, i virkeligheten er bortkastet tankevirksomhet. Frykt er en del av oss og er sentral i å hjelpe oss med å være fokusert og oppmerksom, en overlevelsesmekanisme vi kan bruke når det virkelig oppstår en farlig situasjon.
I dag så skal vi bruke litt tid sammen på en ekte metode som Buddha underviste og som kan bidra til at vi oppdager det ekte i oss selv. Ofte deler vi oss mennesker eller hendelser/opplevelser inn i ordinære og ekstraordinære. Og når vi kommuniserer med hverandre så er disse begrepene viktig. De er genuine og det vi kan kalle alminnelig.

Det første utrykket vi skal se på er: Hei djo shin ze do – Veien er (ikke annet enn) den helt alminnelige bevisstheten. Det betyr at vi ikke skal søke det som er ekstraordinært eller utenom det vanlige. Det høres sikkert kjedelig ut, men vi må huske at veien til det ekstraordinære er å forstå det ordinære.

Det andre uttrykket er: Shikantaza – Kun å sitte. Kun å sitte høres enkelt ut, men det er krevende. Å sitte uten å begi seg hen til tankene, analysene og refleksjonene, men kun å sitte, stille, i oppmerksomt nærvær, her og nå, øyeblikk for øyeblikk.

Det tredje uttrykket: Shin jin datsu rakku – Å la kropp og sinn falle ned. Jeg har selv lurt på dette i 20 år. Kanskje er det når vi sitter med vår alminnelige bevissthet at kropp og sinn (den vi tror vi er og den form vi har) faller ned og avslører vår sanne Buddhanatur. Litt som når hundrevis av år med is og snø som har dekket et fjell faller ned. Fjellets egentlige, genuine form kommer til syne.

Det var alt vi fikk tid til på tre timer. Takk til alle som deltok og til Kåei Pettersen for de fine bildene

For dere som ikke kunne være med oss denne søndagen i Haugesund så kan dere se metoden for zazen ved å klikke på «Video» på menylinjen.
Hare du lyst til å bli et medlem av ordenen er du hjertelig velkommen:

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284