Den Norske Sotozen Buddhistorden

Dialogforum i biblioteket

Forum for tro og livssyn i Kristiansand inviterte til dialogmøte med spørsmålet: Hva styrer moralen vår? Et fugleperspektiv på mangfold i muslimsk, kristen, buddhistisk og sekulær etikk.
Hovedinnlegg ved Levi Geir Eidhamar - dosent ved UiA. I panelet: Såzen Larsen-Leder Den norske sotozen buddhistorden. Akmal Ali-Leder Muslimsk union i Agder. Årstein Justnes - professor ved institutt for religion, filosofi og historie UiA. Møteleder Marit Zeiffert-Kvekersamfunnet.

Igjen så beklager jeg at jeg ikke kan referere fra alle innleggene.

Jeg skal på ganske få minutter si noe om buddhistisk etikk. Jeg vil starte med å gi den en filosofisk plassering. Buddhistisk etikk er det vi kaller sinnelagsetikk, altså en moralsk lære der det grunnleggende er hva som er motivet for en handling. 

Altså hvorfor gjør vi som vi gjør? Sinnelagsetikken er ofte satt opp mot blant andre pliktetikken som krever at du handler ut fra et ytre bud uten hensyn til din egen følelse for, eller vurdering av, budene. Pliktetikken har gjerne som forutsetning at du ikke selv kan vurdere hva som er rett og galt, og derfor bør følge budet eller påbudet akkurat slik det står skrevet.

Buddha går litt lenger enn bare å si at vi skal ha gode motiver og formål med det vi gjør. Han sier også at konsekvensen i det lange løp vil være avhengig av motivet – avhengig av sinnstilstanden som lå under for selve handlingen. I jussens behandling av drap så kjenner vi skille mellom drap som er et resultat av uheldige omstendigheter og et overlagt drap. I det første tilfellet kan du slippe straff mens i det sistnevnte er straffen skjerpet.

Derfor er det viktigste i buddhistisk etisk praksis å utvikle de riktige og gode sinnstilstandene, noe som er vanskelig kun ved en intellektuell tilnærming, og derfor var det at Buddha lærte oss å meditere.Gjennom regelmessig og ikke minst riktig meditasjon kan vi forstå bevegelsene i sinnet, noe som vil gjøre oss bedre i stand til å foreta riktige og kloke valg, og som i sin tur kan føre til riktige og gode handlinger.

Det er neppe nok å meditere mye, men Buddha mente altså at en god metode for oppmerksomt nærvær danner grunnlag for den etiske atferd, akkurat som det å så korn på engen er grunnlaget for all jordbruk. Og på samme måte som en bonde sår med kunnskap og innsikt for å legge det beste grunnlaget for å høste sin avling, vil meditasjonen gi ro og innsikt som lar deg høste av visdom og god atferd.

Buddhistisk etikk ser altså på hvilke etiske vaner vi skaper for oss selv.

Buddha mener at godt og ondt ikke bare er spørsmål om å mene, ha inntrykk av, smak og behag, men at godt og ondt er objektive størrelser.Selv om etikkens formål er klar i buddhismen, er det likevel rom for å komme på avveie. Dette kan skje om du lar din egen åndelige utvikling bli det endelige formålet. Da kultiverer du den gode vilje i et vakuum.

Det er litt som å ha alle gode intensjoner uten å sette det ut i livet. Intensjon og vilje er naturligvis bra, men blir det med det, så blir det som vi kaller et innskudd på 0,- kroner i karmabanken, mao. rimelig verdiløst. Buddha advarte sine disipler om at hvis formålet med deres gode handlinger bare var for å så god karma, så ville de ikke høste noe. Den villede, gode handling er en handling du utfører for godhetens egen skyld, ikke for hva du vil høste av den.

Buddhas lære setter høye idealer. Kanskje idealer som virker helt uoppnåelige. For hvem av oss kan si at vi vil handle med en etisk høyverdighet uten samtidig å ville høste, i det minste, en smule egenutvikling eller anerkjennelse? Jeg tror det er viktig å erkjenne hvor vanskelig dette er, og like viktig er det å erkjenne at ansvaret like fullt er der. For selve erkjennelsen er til hjelp, noe som kommer til uttrykk i bekjennelsen som inngår i innvielsesliturgien. Nesten halvparten av alle våre medlemmer har latt seg innvie etter tradisjonen.

Innvielse er verken tvang eller plikt, i alle fall ikke i vår tradisjon, og ingen kan si at han er en bedre buddhist fordi han er innviet og mottatt et buddhistisk navn. Det viser bare at vi ønsker en etisk praksis, først og fremst fordi det er en viktig rettesnor for god moral. Så kan jo hver især gå i seg selv og se hva som moralen styres av. Er det frykten for pisken, håpet om gulrota eller er det fordi det rett og slett er rett.

Takk for meg.

Takk til Kandå for bildene.

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284