Den Norske Sotozen Buddhistorden

Ledergruppen i FTL møtte i formannskapet.

Kl. 09.00 i dag 31. august møtte daglig leder, styreleder og ledergruppen i Forum for tro- og livssyn i formannskapet i Kristiansand Rådhus. Vi var invitert til å presentere våre respektive tros – og livssynssamfunn og redegjørelse for hvorfor ordfører Harald Furre og bystyret bør sørge for å bevilge nok midler til en full stilling for daglig leder. Ordføreren takket oss for arbeidet og presentasjonen og synes det var både viktig og nyttig i den videre behandlingen. Daglig leder Liv Mørland og styreleder Bjarne Ellefsen fikk spørsmål fra ordfører og flere i salen om kvinneandel i styret og arbeid rettet mot unge, for å nevne noen. Skal FTL være det forumet vi ønsker å være for byen og regionen er vi avhengig av midler. Så gjenstår det å se hvor mye som kommer FTLs vei når budsjettforhandlingene er over.

Ledergruppen er representert ved:
- Såzen Larsen, prest i Den norske Sotozen Buddhistorden
- Frode Eikenes, pater, St. Ansgar kirke
- Rune Tobiassen, pastor, Den Evangeliske Lutherske Frikirke
- Akmal Ali, imam og styreleder i Muslimsk Union i Agder
- Christopher William Abram, leder av Human-Etisk Forbund, Kristiansand
- Solveig Skaara, pastor i Metodistkirken
- Yasir Fawzi, imam, Ahmadyyia Muslim Jamaat
- Marit Zeifert, skriver, Kvekersamfunnet
- Jared McFadzean, biskop i Jesu Kristi kirke av Siste Dagers Hellige
- Finn Andersen, forstander, Adventkirken
- Bjarne Sveinall, domprost, Den norske kirke
Forum for tro og livssyn - presentasjon ved Liv Mørland, daglig leder og Odd
Bjarne Ellefsen, styreleder (internasjonal prest i Den norske kirke)

Her følger Såzens innlegg, og beklager vi ikke her kan referere alle representantenes.

Ærede ordfører, ærede formannskap.
Mitt navn er Såzen Larsen og tillater meg i dag å være en røst også for de mange buddhistiske gruppene vi har her i distriktet.
I FTL representerer jeg en zenbuddhistorden som heter Soto hvor jeg er en av ca. 40 000 buddhistprester og har bl.a. ansvar for ordenens munker og nonner i Norge. Nevner at vårt trossamfunn har vært i Norge i snart 15 år og har medlemmer i 17 av landets fylker. I år er jeg også leder av ledergruppen i Forum for tro- og livssyn i Kristiansand. Jeg trenger også mat og er ansatt i full stilling som lærer ved Kristiansand Katedralskole Gimle.
Buddhistiske munker og nonner i min tradisjon har ikke lov til å inneha partipolitiske verv, men vi benytter vår stemmerett og anledning til å delta i samfunnsdebatten hvor vi håper å være med å bidra med noe positivt. Vi tror på det gode i dialogen og det er grunnen til at jeg har vært med i FTL i 10 år og i ledergruppen siden starten 2011.

Spørsmålet som vi i dag skal gi formannskapet noen gode svar på, er hvorfor FTL i Kristiansand er så viktig. FTL er kanskje ikke det eneste i sitt slag, heldigvis, men det er et foregangsforum i følge Samarbeidsrådet for tro- og livssyn, som gav vår daglige leder Liv Mørland Dialogprisen i 2015. Dette forumet handler ikke bare om å få folk nysgjerrig, engasjert og til å snakke sammen, men om kunnskapsformidling, gjensidig respekt og gode relasjoner.

Å bli invitert til å delta i dette forumet med vår forskjellighet og egenart betyr å være inkludert. Det har i årevis vært snakket om integrering, som er viktig, men dersom vi ikke evner å forstå verdien av å inkludere, vil alt, og jeg understreker alt integreringsarbeid, være forgjeves. Når prester, forstandere og ledere sitter sammen som vi gjør, på tvers av religiøse, kulturelle eller ideologiske forskjeller så sendes noen viktige signaler og har store ringvirkninger.
For hvordan kan vi forvente at våre barn og ungdommer eller medlemmer av våre organisasjoner eller våre nye landsmenn skal snakke sammen og snakke fordelaktig om hverandre, dersom vi som ledere ikke gjør det?

Skal jeg nå se fremover så er jeg overbevist om at FTL vil bli enda viktigere i det neste tiåret. Som en av mange gode oppgaver vil FTL være med på å bygge Kristiansands og regionens omdømme. Vi trenger noe i tillegg til det flotte med Dyreparken, Kaptein sabeltann og Palmesus. Da tenker jeg spesielt på, og skal avslutte med, at jeg tror det nå er på tide at vi endrer byens gamle og ikke helt ufortjent rykte, fra å være – den største byen i det Sørlandske bibelbelte, til å bli – den beste byen i landet på dialog- og inkluderingsarbeid.
Takk for oppmerksomheten.

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284