Den Norske Sotozen Buddhistorden

Ny zenbuddhistisk innvielse

Trond Jostein tok i dag turen fra Haugesund for å innvies i vår tradisjon og mottok dharmanavnet Kåei.
Vårt zenbuddhistiske felleskap vokser og stadig flere ønsker å fordype seg i zenmeditasjon. Zenbuddhisme er ingen mystisk religion eller en tradisjon for spesielt interesserte. Buddhas lære handler om å forstå hvem vi er og zazen (oppmerksomt nærvær) er en konkret metode som vi bruker i denne prosessen. Kanskje det mennesker i denne verden trenger er en større grad av oppmerksomhet om det som er, en større grad av nærvær til det vi omgir oss med. La oss kvitte oss med konstruerte forskjeller, forutinntatthet og fordommer. La oss leve og sitte stille sammen.


Zenmester Eihei Dogen (1200 - 1253) skrev dette:
«Oppvåkning – som når månen speiler seg i vann. Månen blir ikke våt og vannet forblir urørt.
Selv om månen lyser langt og mektig, kan den sees i en bitte liten dam med vann.
Se hele månen og dens univers som speiler seg i gressets dugg, ja selv i èn dråpe vann så er det rom for det. Oppvåkning deler ikke inn i to, som månen med sitt speilbilde er ett og samme.
Like lite kan oppvåkning forhindres, som vanndråpen kan stenge himmelens måne ute.
I dypet av en dråpe finnes månens høye topp. Hvert gjenspeil, om det varer lenge eller kun et øyeblikk, så viser det hvor stor èn dråpe er. For slik kan vi erkjenne denne månens lys på himmelen, som virkelig og – grenseløs.»

Se flere bilde på vår FB-side

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284