Den Norske Sotozen Buddhistorden

Et sjeldent jobbtilbud

Forleden kom en uventet melding fra Inawashiro Shojun roshi i Japan. Han er abbed ved Sofukuji tempel og viseabbed ved Gotanjoji kloster i Japan. Vår felles ordensfar Itabashi zenji som i år fyller 90 år er erkebiskop og abbed ved klosteret. Da det er bestemt at Shojun roshi skal overta etter erkebiskopen blir stillingen som abbed ved Sofukuji tempel ledig. Så har altså undertegnede blitt spurt om å overta embete og innsettes som abbed ved Sofukuji.

Dette er et interessant tilbud siden jeg etter 13 år i Japan kjenner både kulturen og språket. Avgjørelsen er allikevel ikke så vanskelig da arbeidet med Sotozen i Norge veier tyngst. Vårt virke her med etablering av zen-sentere og et felles tempel for studier og praksis er også interessant.

Så får jeg heller utsette abbedstittel med fjonge kåper og kapper en stund. Arbeidet for kjøp av en eiendom og utvikling av et tempel i vår tradisjon krever at vi er flere om oppgaven. Jeg oppfordrer derfor alle som følger oss og som er interessert i zen og zenbuddhisme om å støtte oss med et medlemskap. Det koster ingenting å være medlem, men det gir organisasjonen verdifulle tilskudd fra staten. Alt som kommer inn går i banken og alle som engasjerer seg, enten i styrene eller den daglige driften, arbeider ulønnet og på dugnad.

Det er mange måter å støtte vårt arbeid på. For at vi skal kunne publisere flere gode bøker er det hyggelig om vi har noe av interesse i vår beskjedne butikk.
Ellers er det mulig for flere å støtte byggefondet vårt med et bitte lite bidrag i måneden.

Med det så ønsker jeg alle en riktig god august. Alt vel!
Hilsen S å z e n

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284