Den Norske Sotozen Buddhistorden

Den edle åttedelte veien Del 4 – Rett handling

De fleste av oss fortsetter å gjøre oss nytte av de tingene vi har lært. På samme vis fortsatte Buddha sin meditative praksis i 45 år, helt til sin død, selv om han allerede var våken.
Av handlinger eller gjerninger som ikke er «Rett» oppsummerer Buddha i de fem edle løftene: Å avstå fra å snakke usant, stjele, ta liv, bruke rusmidler, og uakseptabel seksuell atferd.
La oss se litt nærmere på de to siste.Buddha var tydelig på at alle rusmidler, både alkohol og andre stoffer ikke førte noe godt med seg.


Den Indiske munken Nagarjuna, en markant skikkelse i det første århundre e.b. (etter Buddhas død), var sentral i reformeringen av Dharma. Dette førte til de to gruppene Mahayana (liberale) og Hinayana (ortodokse) oppstod.

Nagarjuna som tilhørte den førstnevnte, omskrev ordlyden i løfte om å avstå fra å nyte alkohol og lyder som følger: «Jeg lover å aldri i beruselse mitt sinn fornedre». Med andre ord, Tåler vi et glass rødvin eller to så kan det være godt for oss, tåler vi det ikke skal vi la det være. Så er det altså i buddhismen som i så mange andre ting, noen vil ha det som det alltid har vært, andre vil gjøre endringer.

Når det gjelder definisjon på hva som er «uakseptabel seksuell atferd» opplever vi at dettte varierer kulturer imellom. Hva som var normen på Buddhas tid kan sikker være interessant sett i et religionshistorisk eller sosialantropologisk perspektiv, men i Norge er det altså dagens lovverk som gjelder. Rett handling vil i denne forbindelse bety at vi følger de lover som gjelder her i landet. Et lovverk som jeg er sikker på at Buddha ville gitt sin tilslutning til.

Videre oppfordrer Buddha oss til å gjøre ting som er «Rett» og nevner: å utvise respekt, oppriktighet, være generøs og vise medfølelse.
Det er mange grunner til at vi oppfordres til «Rett handling». Først og fremst bør vi gjøre det som er rett, fordi det er det riktige. Riktige handlinger fører også til at vi har det godt. Buddhas lærer oss at vi er ansvarlige for våre egne handlinger. Skal våre gode handlinger være ensbetydende med «god karma» forutsetter det at handlingen er uegenrådig m.a.o. at handlingen ikke bare fremmer egen interesse, men også ivaretar den andre.

Ha en fortsatt god sommer i Dharma.

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284