Den Norske Sotozen Buddhistorden

En riktig god sommernyhet!

20. juni var søster Anjun opp til en stor og viktig eksamen i vår klosterskole. På Norsk kalles den for Dharma-strid «Ho-sen på Japansk» og er en offentlig, muntlig overhøring om Dharma. Kollegiet i Toshoji kloster i Japan består av både munker og nonner. Noen utvalgte stiller spørsmål, noe som kan gå frem og tilbake til den som stiller spørsmålet er fornøyd. Da slår priorinnen (søster Anjun) staven i gulvet og

nestemann er i gang. Denne dharmastriden foregår svært høylytt når spørsmål og svar ropes ut. Denne seremonien markerer slutten på Anjuns rolle som priorinne. En prior eller priorinne er tittelen på ledende munk eller nonne og går over en periode på seks måneder. Som ledende er man først oppe og sist i seng og er et bindeledd mellom ledelsen og lærerne i klosteret og novisene (munker og nonner i lære). Dette er en krevende oppgave og ekstra slitsomt på den varmeste tiden av året. Vi har all grunn til å gratulere søster Anjun med vel overstått og med dette langt på vei i hennes utdanning. Hennes kompetanse vil bli viktig for vår organisasjon når hun kommer tilbake.

Også må vi takke alle dere som støtter oss med et medlemskap og som gir våre munker og nonner denne muligheten.
Byggefondet vokser også jevnt og trutt.

2-3000 personer vil se dette innlegget – vi har plass til alle sammen. Ha en fortsatt fin sommer.

http://www.sotozen.no/informasjon/bli-medlem/

Med ønsker om en fortsatt god sommer!

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284