Den Norske Sotozen Buddhistorden

Den edle åttedelte veien – Del 3

Rett tale - Buddha sier: "Rett tale skal være din bolig". Hvordan vi snakker og hvordan vi ordlegger oss speiler våre holdninger, respekt og verdier, eller mangel på. Det er ingen tvil om at "Rett tale" vektlegges i Buddhas Lære, noe som vi blir minnet på flere steder i tekstene. Refleksjon omkring hvordan vi uttrykker oss er like aktuelt i dag som på Buddhas tid. I disse dagers amerikanske presidentvalgkamp ser og hører vi en kandidat som tillater seg sterke personkarakteristikker og latterliggjøring av en journalist med nedsatt funksjonsevne.

På sosiale medier er nettroll, hets, krenkelse og sjikanert dessverre en del av hverdagen. Mange tror åpenbart de har både rett og frihet til å gjøre dette. I straffeloven finnes riktignok paragrafer som begrenser denne ytringsfriheten. Buddhas lære handler om å komme til erkjennelsen av at mennesket ikke får det godt og verden blir ikke god, dersom vi ikke anser "Rett tale" som en grunnleggende verdi.
Buddha gav oss fire råd om "Rett tale".
1. Avstå fra å fare med tull og usannheter.
2. Unngå snakk som skaper gnisninger og splid.
3. Styr klar av aggressiv kritikk eller irettesetting.
4. La være med meningsløst tomprat og sladder.
Videre gir Buddha oss fem måter å snakke på som vurderes som korrekt.

Disse fem er:
1. Når det snakkes til rett tid.
2. Når det snakkes sannferdig.
3. Når det snakkes med vennlighet.
4. Når det snakkes positivt og oppbyggende.
5. Når det snakkes med et sinn av godhjertethet.

I det 3. av De tre edle løfter heter det: Jeg lover for det trede å gjøre vel mot alle levende.
- Å gjøre vel innbefatter hvordan vi snakker til hverandre. Buddha sa: "Menneske er født med en øks i munnen, med hvilket han kan falle for eget hugg".

I De ti edle bud, leser vi:
For det tredje lover jeg å aldri tale usant. - Det er riktignok ikke alltid godt å vite hva som er sant og hva som er usant, men å fare med løgnaktighet kan vel unngås.

For det sjette lover jeg å aldri tale nedsettende om andre. - Kan vi ikke si noe godt om noen så kan vi vurdere ikke å si noe i det hele tatt. Buddha sier at det ikke finnes noe menneske som bare er godt eller bare ondt, så da får vi heller anstrenge oss og finne noe godt å si om hverandre.

For det syvende lover jeg å aldri meg opphøye og på andre legge skyld. – Å snakke om å være bedre en andre eller dekke over egne feil ved å klandre andre, er en dårlig egenskap. Ydmykhet er derimot en god personlig egenskap.

En kjent norsk fotballspiller skal ha uttalt: "En gang i forrige sesong var jeg ydmyk i omtrent fjorten dager, men ingen la merke til det". Dersom ydmykhet skal bli til en god egenskap må det kanskje øves i mer enn 14 dager!? Ydmyk er den som sier: «Dersom mine gode egenskaper ikke blir lagt merke til, så er de kanskje ikke gode nok!».

I bekjennelsen leser vi blant annet: Alle mine ugjerninger er jeg meg selv ansvarlig. Forårsaket av mine tanker, ord og gjerninger. – Om det viser seg at vi har hatt feilaktige tanker, sakt noe galt eller gjort urett er det lite nobelt å forklare det bort eller legge skylden på andre.

I Samyutta Nikaya 56.9 Viggahika Sutta (Ordstrid) sier Buddha:

"Munker, ikke ypp til ordstrid ved å si: "Du forstår hverken Dharma eller betydningen av disiplin, det er det jeg som gjør!"; Hvordan kan du tro du forstår dette?"; "Din praksis er feil, det er jeg som praktiserer på riktig vis!"; "Du har i etterkant sakt det du skulle sakt først, og du sa innledningsvis det du burde ha sakt i etterkant"; "Det jeg sier henger sammen, mens du snakker usammenhengende"; Slik du i lang tid har forstått tingene er i virkeligheten totalt motsatt"; "Din uttalelse er feil"; "Du snakker tull"; "Du tar feil"; "Har du svaret på dette eller?".
"Og hva er så grunnen til at dere ikke skal gjøre dette? Jo munker, fordi den slags tale ikke er målrettet, og ikke i samsvar med et edelt liv, det bidrar ikke til frelse, objektivitet, utslettelse, sinnsro, mer kunnskap, opplysning eller Nirvana!".
"Når dere diskuterer, munker, så diskuter, lidelse, lidelsens årsak, hvordan lidelsen kan utslettes og lede dere til opplysning. Og hvorfor er det slik? Fordi den slags tale er målrettet og fører frem til opplysning. Det er dette som dere må forstå!"

La oss derfor reflektere over "Rett tale" som en del av det dannete mennesket. Ifølge filosofen Ellen Key er dannelsen det vi sitter igjen med etter at vi har "glemt" det vi har lært. Først når vi har øvd og lært oss verdien av "Rett tale" kan vi "glemme" det, fordi det har blitt en naturlig del av oss.

Alt vel!
broder Såzen

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284