Den Norske Sotozen Buddhistorden

Den edle åttedelte veien - Del 2

Del 2 - Rett tanke. Å tenke er en medfødt egenskap. Denne egenskapen er en plattform hvor tankevirksomheten lever sitt liv. Noen ganger tenker vi bevisst på en ting, andre ganger dukker tanken bare opp. Evnen til å tenke er ett av våre viktigste redskaper, men er ikke bare nok med evnen. Tankene skal opptre på lag med moralen, fornuften, erfaringen og viljen til handling. Tanken er som et tveegget sverd. Det kan føre oss fremover i livet og sørge for at vi utvikler oss som kloke og gode mennesker. Dessverre ser vi hver dag eksempler på mennesker som velger å bruke sine tanker på det motsatte. Det er et paradoks at «tanken» som er vårt beste redskap også kan være det aller verste.

Når vi beskriver et menneske som «godt» eller «ondt» er det fordi det bygger på hva det sier og hva det gjør. En god tanke er god i seg selv, men kommer ikke til nytte med mindre det manifesteres i gode ord eller gode handlinger. Buddha er tydelig på dette i Dhammapada vers 1 og 2:
Tanken går forut for alle ting, de styres av tanken, de skapes av tanken. Som kjerrehjulet følger oksens hov vil lidelse alltid følge den som taler og handler med onde tanker.
Tanken går forut for alle ting, de ledes av tanken, de skapes av tanken. Som skyggen følger trofast med, vil lykken alltid følge den som taler og handler med gode tanker.

Fra vi er ganske små byr livet på mange øvelser. Vi trener på å snakke, gå, spise og toalettbesøk. Litt senere lærer vi turtaking, vennlighet og vi skal utvikle fin og grovmotorikk. Siden blir det mer alvorlig, da skal det øves på idrettsbanen og vi drilles i lesing, skriving og matematikk. Og skulle vi havne på et studium i filosofi, skal vi sannelig gjøre oss tanker over tanker som andre har gjort seg. Med andre ord så har vi ypperlige øvelser og treningsprogram for det vi mener er viktig i livet. Det kan virke som øvelser som handler om oppmerksomhet, sinnsro og selvrefleksjon er forbeholdt voksne mennesker med særlig interesse for den slags.
Buddha taler ofte om betydningen av å «trene sinnet» og øvelsene krever verken aldersgrense eller studiekompetanse. I Dhammapada vers 33 og 34 sier Buddha:

Et flakkende og upålitelig sinn er vanskelig å styre, men som en pilmaker retter sin pil, retter den vise sitt sinn.
Sinnet er like flakkende som en fisk som trekkes på land fra sitt liv i sjøen. På samme vis bør man unngå å leve et liv i rådvillhet.

Her gir Buddha oss tre gode grunner for å trene sinnet. For det første skal vi øve på å være «her og nå». Det er fordi at det kun er «her og nå» vi kan omsette rett tanke til rett tale og rett handling. For det andre skal vi ikke stole på at alle tanker som dukker opp i vår bevissthet er verd å omsette til ord eller handling. På samme vis som vi lar alle passere utenfor huset vårt, men få inviteres inn. For det tredje gjør det oss i stand til å ta gode og kloke avgjørelser. Det er fordi at alt vi håper på, ønsker oss og drømmer om, er avhengig av at vi i størst mulig grad gjør kloke valg.

Blant de mange ting som starter med en eneste tanke, er tanken om kun å sitte. En metode Buddha praktiserte og underviste, og som siden har vært en sentral del av menneskers liv. Det er ikke alltid godt å vite hva som er «rett tanke», og ofte kan tanker omkring hva som er «rett tanke» stå i veien. Under zazen (zenmeditasjon – oppmerksomt nærvær) skal vi la tankene komme og gå, uten å skille mellom gode og dårlige.

Den ærverdige zenmester Jokin Keizan forklarer det slik:
For nettopp ved ikke å sammenligne disse, vil de i klarhet sees som om dine øyne ut av tåkeheim. Helt foruten selv den minste tanke trenger du igjennom, se ordene er tydelige som ut av stillheten kan høres.

Lurer du nå på hva slags øvelse som finnes for å trene sinnet?
Her finner du zenmester Dogens metode:
https://www.youtube.com/watch?v=nzbIIJGWueU

Rett tanke handler derfor om å reflektere omkring egne tanker i eget liv. Som en ekspert på ernæring vet å skille mellom det som er godt for kroppen og det som langsomt tar livet av den.

Sitt for livet!

Alt vel!
broder Såzen
Bugaku zentempel i Kristiansand

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284