Den Norske Sotozen Buddhistorden

Gjestebud - Sammen rundt bordet

Lørdag 21. mai arrangerte Forum for tro- og livssyn i Kristiansand, gjestebud på Christianholms festning. Tanken med arrangementet er å være sammen rundt bordet, dele mat og snakke med hverandre på tvers av kulturer, tro og livssyn. Inngangsbilletten var å ta med en matrett og dessert. Spesielt invitert var biskop Stein Reinertsen fra Den Norske kirke som sa noen bevingede ord. Det var også flere vakre musikalske innslag.

Broder Såzen sang lovsangen «Fredfull, fredfull» og hadde et lite innlegg:
Kjære gjestebud-venner
Tros og livssyn forståes ulikt og betyr ulike ting, for ulike mennesker. Jeg hører ofte at når mennesker skal uttale seg om Buddhismen, innleder de gjerne med: Jeg synes..., jeg tenker ..., jeg føler..., osv. Vi skal selvsagt respektere folks rett til å tenke, synse og føle, men det behøver ikke være sant av den grunn.
I vår søken etter den sanne historien, om de sanne menneskene med det sanne budskapet og den sanne læren, risikerer vi å plasser oss i Damokles sted, der Herskeren Dionysios lot ham ta hans plass i tronestolen. Sverdet som var opphengt i et hestehår rett over Damokles sitt hode, er en hentydning til, den fare vi setter oss i når vi tar det vi har tenkt eller trodd for å være sant.
Buddha ville sikkert ha sakt noe sånt som at den som uten klokskap eller ydmykhet, holder hardt og kategorisk på en gitt sannhet, vil få det smertefullt den dagen tvilen får råde eller anda verre, om det skulle vise seg å være feilaktig.
Det får meg til å tenke på den indiske historien om elefanten og de 6 blinde mennene. De var født blinde og skulle sammen finne ut av hva en elefant var for noe. Den første kjente på den enorme elefantkroppen og sa det er jo en mur. Den andre som hadde fått tak i støttanna sa det er et spyd. Den tredje kjente på snabelen og sa det er en slange. Fjerdemann tok tak i elefantens fot og sa det er et tre. Femtemann hadde fått tak i elefantøret og mente bestemt at det var en vifte. Sistemann sto bak elefanten og da han fikk seg et dask i ansiktet av halen, mente han at en elefant minnet mest om et tau.
Alle seks begynte å diskutere høylytt og kom med mange sårende utfall mot hverandre, mens hver og en av dem sa «jeg har rett og du tar feil».
Hver på sin måte hadde de en del av sannheten, selv om de naturlig nok tok helt feil. "Sannheten er kanskje at virkeligheten er en elefant, og at vi er alle blinde menn."
Siden vi har biskop Stein Reinertsen fra Den norske kirke her i kveld, er det naturlig å nevne at en av hans sogneprester, Ivar Skippervold, likte denne fortellingen så godt at han like godt laget et syngespill og ga det ut på en CD.
Helt til sist: Vi skal ikke undergrave vår egen personlige tro, eller trekke det talte budskap i tvil.
Vi skal bare vite at å være raus med hverandre, betyr at vi husker å beholde S-en i raus!

60 personer hadde funnet veien denne gangen. Det synes vi er flott midt inne i konfirmasjonssesongen og det dårlige været. Men vi som var tilstede fikk en god opplevelse.
Takk til alle!

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284