Den Norske Sotozen Buddhistorden

Tusen takk til 3000

Det er hyggelig at så mange liker siden vår. Innleggene på siden har gått fra å nå 250 personer til over 14.000. Facebook har vært det vi trenger for å nå ut til mange mennesker med felles interesse. Takket være dere som LIKER siden vår, innleggene eller bildene, har vi hatt mange og gode dialoger med mennesker både i Norge og i andre land.

Medlemstallet stiger og vi ser at det begynner å organiseres zen-grupper mange steder. Takket være våre medlemmer og tilskuddet fra staten som dette gir oss, har vi på eget forlag kunne publisere viktig litteratur. Flere utgivelser vil komme.

Stor dugnadsånd
For at organisasjonen skal nå målet om å etablere et tempel til felles studier og praksis, arbeider alle som frivillige. Det betyr at inntektene går til nettopp dette formålet, noe vår statsautoriserte revisor sørger for. I dag har vi 200 medlemmer fordelt på 17 av landets kommuner. Ordenen og stiftelsen disponerer i dag ca. 2 millioner kroner.

15-års jubileum 2017
Vi planlegger å markere 15 år i Norge med et arrangement. Detaljene rundt dette er det litt tidlig å si noe om. Det aller beste hadde vært om vi hadde funnet en eiendom for vår virksomhet og holde markeringen der. Kjøp av en eiendom fordrer midler og det aller enkleste, slik dagens ordning er med statstilskudd per medlem, er å øke antall medlemmer. Vi oppfordrer dere derfor til fortsatt å følge oss og like og dele innleggende våre, en enkel og effektiv måte å nå ut til nye mennesker på.

http://www.sotozen.no/informasjon/bli-medlem/
ISEE Web & Photo - Kristoffer Sandven har støttet oss med et nytt elektronisk skjema for registrering av inn- og utmelding. Inn og- utmelding er enkelt og ufarlig. Skulle du på et tidspunkt ønske å melde deg ut, er det selvsagt en rettighet vi respekterer og som er nedfelt i lovverket. Lurer du på noe mht. innmelding så er det bare å ta kontakt med oss:

Vi har også opprettet en side som heter: Møtested Sotozen
https://www.facebook.com/Møtested-Sotozen-1023029991077266/
Denne Fb-gruppen er et forum for venner av Den norske sotozen buddhistorden, men Ikke-medlemmer er selvsagt også velkommen. Innleggene på siden skal være med et vennlig sinn og i dialogens ånd. La oss unngå hensiktsløse diskusjoner eller stoff som er av liten interesse for oss eller Sotozen. Vi vil at siden skal være et hyggelig og uformelt møtested hvor tanker kan deles, spørsmål stilles og møter organiseres. Kanskje du ønsker du å be noen på et kafébesøk eller invitere til et sosialt arrangement.

Vi takker for oppmerksomheten.
Håper du synes Sotozen er en støtte verdig og blir en SotozenVenn du også!


Alt vel!

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284