Den Norske Sotozen Buddhistorden

Den edle åttedelte veien – Del 1

I denne serien på åtte deler skal vi se nærmere på «Den edle åttedelte veien». I buddhas aller første tale (talen i Benares) forkynte han læren om Middelveien, Den edle åttedelte veien og De fire edle sannheter. Det var disse rene anskuelser som Siddhartha våknet til og ble en Buddha da han satt og mediterte under Bodhitreet i Magadha. Begrepet «Buddha» er synonymt med innsikt i disse anskuelser og er sannheter i dag som den gang. Buddha ble også kalt «Den velsignede» og velsignet er vi som får høre Buddhas ord og tar del i hans praksis. Vi har lett for å glemme at denne oppvåkningen var et resultat av det vi kaller innsiktsmeditasjon. Å lese Dharma (Buddhas ord) er en god ting. Samtidig skal vi huske at Buddha ikke våknet fordi han var flink til å lese, men fordi han hadde mestret å sitte i oppmerksomt nærvær.

Slik beskriver Buddha Den edle åttedelte veien

Å ha 1 rett forståelse/syn er lampen som vil vise deg vei. 2 Rett tanke vil føre deg fremover i livet. 3 Rett tale skal være din bolig. Ditt blikk skal holdes høyt, for dette er 4 rett handling. Din belønning får du når du finner en 5 rett levevei. 6 Rett bestrebelse vil være stegene du tar, og 7 rett oppmerksomhet/holdning vil være ditt åndedrag. Med 8 rett konsentrasjon vil du få fred så du kan følge Tathagata/Buddha.

Del 1 - Rett forståelse
Den første av åtte «rette» anskuelser vil si å ha et rett «syn» eller rett «forståelse» av tingene slik som de er. Hvilke «ting» er det vi snakker om? Buddha tok utgangspunkt i de De fire edle sannheter: sannheten om lidelsen, lidelsens årsak, lidelsens utslettelse og Den edle åttedelte veien som fører oss ut av lidelsen. Lidelsens årsak kan naturligvis ha rot i flere ting, men Buddha taler for eksempel om grådighet, hat og forvirring.

Vi er grådige når vi forlanger mer enn vi trenger eller kjøper dyrere varer enn det vi faktisk har råd til. Grådighetens ansikt viser vi også når vi ikke vil dele med andre eller unndrar fra fellesskapet ved å betale for sort arbeid. Det er skremmende hvor mange som bruker mye av sin tid på å forhindre at det i eget nabolag etableres overgangsboliger for tidligere kriminelle eller boliger for nye landsmenn. Grådighet er når vi bare lever for egen lykke og tilfredshet.

Hat er en dårlig egenskap som viser seg fra tid til annen. Vi opptrer hatefulle, særdeles på sosiale medier, hvor vi utrykker oss uten at vi kjenner de faktiske forhold eller de mennesker vi er hatefulle mot. Hat kan langsomt vokse frem om vi lar oss påvirke av sterke ytringer og tilsynelatende fundert retorikk.

Forvirring er når vi ikke vet hva vi skal bruke våre evner, talent eller livet til. Når vi farer hit og dit for å forstå hvem vi er, eller forveksler tro med kategorisk påstand om å vite. Forvirret er de som tror de har spesielle evner eller tror de kan utføre mirakler.

Å se eller forstå «tingene» slik som de «er» må ikke forveksles med likegyldighet, men er et sinn av tilstedeværelse, her og nå, øyeblikk for øyeblikk. Å forstå tingene slik som de er, er å få klarhet i tingene, som ikke betyr at vi nødvendigvis aksepterer disse «slik som de er». Vi skal selvsagt ikke akseptere urettferdighet, diskriminering, undertrykkelse eller trakassering for å nevne noen. Det er først når vi erkjenner tingene slik som de er, kan vi gjøre noe med det. I 45 år praktiserte og underviste Buddha meditasjon.
La oss derfor bruke litt av vår tid, for oss selv og for andre, i oppmerksomt nærvær. I vår japanske tradisjon kaller vi dette zazen, direkte oversatt «å sitte i oppmerksomt nærvær».

Sitt for livet – Her presenterer vi en metode.
https://www.youtube.com/watch?v=nzbIIJGWueU

Alt vel!
broder Såzen
Bugaku zentempel i Kristiansand

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284