Den Norske Sotozen Buddhistorden

Studenter ved den teologiske høyskolen

I dag var Såzen invitert til Ansgar teologiske høyskole i Kristiansand. Personlige erfaringer om buddhisme og buddhistisk praksis ble satt pris på som et supplement til den gode faglitteraturen. Studentene hadde mange spørsmål til både Buddhas lære, tradisjoner og til de mange begreper som finnes. Mange danner seg et bilde av munker og nonner gjennom litteratur, mediene og litt reisevirksomhet. Myter finnes det mange av og da kan det være godt å ha en munk eller nonne i forelesningssalen.

Buddhismen har, som mange vet, en lang historie og strekker seg over mange kulturer og tradisjoner. Dette gjør at vi kan finne til dels store kulturelle, ideologiske og rituelle forskjeller.

Det kan være nyttig å få kjennskap til hvordan man blir munk eller nonne og hva dette innebærer av påfølgende studier i kloster og tjenester som venter. Vi var innom buddhistisk tro og trospraksis og ser at spennet er stort fra det pragmatiske til det dypt religiøse. Innenfor begrepet bønn er det i noen kulturer tradisjon for et nært og personlig tilbedelse av Buddha, mens andre steder får Buddhas lære, gjennom skriften, en større plass.

Vi har ikke alltid svar på de mange gode spørsmålene og problemstillingene studentene har om «buddhismen». Det er ikke godt å vite hvordan det arter seg å være en opplyst buddha, i en tilstand av Nirvana. Det er ikke enkelt å gi et tydelig bilde på hvilke prosesser og fenomener som ligger i reinkarnasjon. I mange tilfeller har vi ikke et såkalt «mandat» til å svare for alle verdens buddhister.
Det vi kan er å være et lite vindu inn til vår egen ordens tradisjon og bidra med kunnskap om egen praksis.

Buddhas lære og buddhistisk praksis kan være så mangt, og det bør bære rom for den enkelte til å gjøre hele eller deler av den til sitt eget, på sitt vis.

Takk til studentene som klarte å holde seg våkne i tre timer og til førsteamanuensis Ingrid Eskilt for invitasjonen.

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284