Den Norske Sotozen Buddhistorden

Konfirmert buddhistisk 30. april 2016. En stor dag for Thea – en historisk dag for buddhister i Norge.

Klokken 11.30 var alle samlet til vår første konfirmasjonsmesse i Den norske sotozen buddhistorden. Broder Dåshu åpnet med slag på klokken som henger fra taket i vårt lille tempel i Kristiansand. Festkledd for anledningen sitter konfirmanten, Thea, framfor alteret som er dekorert med lys og blomster. Rommet dufter av røkelse og er fylt med spenning og forventning. Buddhistpresten Såzen innleder messen med tilhørende liturgi som i dag blir brukt for aller første gang.
Se mange flere bilder på vår Facebook-side.

En safrangul konfirmasjonskrage symboliserer Buddhas kledebon, sydd for anledningen av Myånin, incenseres (føres over røkelse) til resitasjon av vers for kappen og overrekkes konfirmanten.
Dernest er det påkallelse av Den treenige helligdom, før presten holder en konfirmasjonsinnledning, etterfulgt av tale til konfirmanten:

Kjære konfirmant
Noe av det viktigste for alle mennesker er muligheten til å ta egne valg. Du har helt på eget initiativ valgt å konfirmere deg buddhistisk, Med det har du sørget for at vi har hatt ekstra mye å gjøre for å gjøre dette mulig for deg, samtidig har du banet vei for andre konfirmanter som kommer etter deg. For dette er som dere vet, første gang at vi har buddhistisk konfirmasjon i vår orden, ja sannsynligvis den første i Norge.

I 2001, det året du ble født Thea Maria, søkte broder Dåshu og meg staten om å få registrere Den norske sotozen buddhistorden, som et selvstendig trossamfunn i Norge. For et par uker siden fylte du 15 år, og i 15 år har vi utviklet oss og vokst, og vi tør nesten si at vi har ventet på hverandre og på dagen i dag.

Kjære Thea Maria, å være nysgjerrig er en viktig del av livet enten vi er barn, ungdom eller voksne. La oss være som de aller minste barna, uten fordommer, uten forutinntatte holdninger, uten å diskriminere.
Barna på lekeplassene der jeg vokste opp på 60-tallet var alle lyse i huden, vi snakket det samme språket og feiret stort sett de samme høytidene. Men det betyr ikke at vi ikke hadde både utfordringer og bekymringer. I dag er mange ting annerledes, Norge er blitt multikulturelt og flerreligiøst og fremdeles er det mange ting som utfordrer og bekymrer oss.

Når noe berører oss og utfordrer oss, bør det få oss til å reflektere og kanskje må vi noen ganger gjøre endringer, Når noe bekymrer oss skal vi sørge for at vi med visdom og med kunnskap, kan skille mellom de bekymringer som viktige og de som er aldeles uvesentlige. Vi som voksne samfunnsborgere ønsker å gi våre ungdommer gode verdier, sunne vaner og ikke minst et godt grunnlag for å kunne reflektere over livet.

Det er også viktig å tenke at vi alle sammen «er» noe. Hva vi er, er et godt spørsmål. Hva er så du Thea Maria? Du skal også bli til noe, Du skal utnytte dine muligheter, interesser, evner og talentet. Buddha sier i Dhammapada Vers 209
«Anstreng deg, og styr unna det som ikke er av det gode. Anstreng deg likeså for å gjøre det du bør, som søken etter innsikt og visdom. De som bare søker etter det som behager, vil misunne et slikt menneske»

I vers 280 sier Buddha:
«Den som er ung og sterk, men ikke streber når han burde, som hengir seg til lediggang og latskap, tenker lite – den latsabben vil aldri finne veien til visdom».

Ikke alle kan bli verdensberømte fotomodeller, poppstjerner eller idrettsutøvere, men alle er vi verdifulle, spesielt når vi får anledning til å gjøre noe som er verdifullt. Alle kan vi finne det som gir livet mening, og slik føles det når vi får lov til å gjøre som gjør noe som er meningsfullt. Det er også viktig å forstå at livet ikke bare dreier seg om oss selv. I din livs hage skal du dyrke mange ting, men som den gode gartneren bør du passe på å luke bort egoisme og selvopptatthet, så disse ikke tar plass og næring fra det som er nyttig, godt og som er til glede.

I vår zenbuddhistiske tradisjon er innsiktsmeditasjon en viktig del av vår praksis. Gjennom stille, dyp meditasjon, med øyne og ører vendt innover betrakter vi oss selv. Vi ser at vi ikke er tomme kar som skal fylles med visdom og kunnskap, men fulle kar som skal erkjennes og benyttes. At vi kan gjøre denne verden til et trygt og godt sted, er hverken en dum tanke eller en umulighet, men det krever noe av oss, det er ikke nok bare å tenke det eller tro det eller be om det.

I 1987 slapp Michael Jackson albumet «Bad» og sangen «Man in the mirror», I speilet ser han både seg selv og oss mennesker, når han synger om å betrakte seg selv, og forstå hvem vi er. Han ser hvor egoistiske og likegyldige vi kan være, noe han ønsker å forandre på. Han vil gjøre en forskjell. Michael Jackson skriver i teksten: «If you wanna make this world a better place, take a look at yourself and make a change» - «Om du vil gjøre denne verden til et bedre sted, betrakt deg selv og gjør noe med det»
Her kommer Buddha med et forslag, skrevet i Dhammapada Vers 223

«Med kjærlighet overvinnes den vrede, som ondskap beseires med det som er godt. Med gavmildhet overvinnes den gjerrige, slik som sannheten beseirer den løgnaktige».

Kjære Thea Maria, du har fått et liv og vi er helt sikker på at du vil gjøre noe fint med det! Vi ønsker deg alt vel på din vei!
Dernest ofres røkelse og resitasjon av Den hinsidige visdoms hjertesutra. Etter Hjertesutra lester presten eller liturgen Herrens dedikasjon, etterfulgt av Den trefoldige gjenløselse. Konfirmanten kneler og samler sine hender. Hellig vann incenseres og med et lite grønt blad fra en busk i hagen føres noen dråper vann til konfirmantens hode. Ære være Buddha, Dharma og Sangha.

Dernest følger selve konfirmasjonen, en bekreftelse på vår tro på Buddha og hans uforlignelige lære. Presten stiller så konfirmanten et spørsmål og hun svarer ja. De til stede blir så spurt om bl.a. å vise kjærlighet, omsorg og forståelse for konfirmanten, på hennes vei inn i voksenlivet og de svarer ja.

Så følger velsignelsen. En Dharmakrans insenseres og overrekkes konfirmanten. Dharmakransen er et symbol på Buddha, læren og på fellesskapet, en sirkel av fødsel, død og gjenfødelse. Den er likeså et symbol på kjærligheten til oss selv, til andre og til verden.

Dernest leser vi sammen bekjennelsen: 
Alle mine ugjerninger er jeg meg selv ansvarlig
Av endeløs grådighet, hat og forvirring
Forårsaket av mine tanker, ord og gjerninger
For dette jeg nå bekjenner og bøyer meg i forlatelse

Etter Fast dedikasjon avsluttes konfirmasjonsmessen med lovsangen: Fredfull, fredfull.

De flotte bildene ble tatt av Kandå, tusen takk.

Vi fikk flotte tilbakemeldinger fra konfirmantens familie, som ikke hadde noen anelse om hva som skulle foregå.
Kanskje blir det flere konfirmanter til neste år, både hos oss og i de mange andre buddhistiske tradisjoner vi har i Norge.

Alt vel!

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284