Den Norske Sotozen Buddhistorden

Fra døpefront til Buddhas alter

Den første konfirmasjon i Den norske sotozen buddhistorden:
http://www.nrk.no/sorlandet/xl/thea-konfirmerer-seg-buddhistisk-i-kristiansand-1.12877565

 Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284