Den Norske Sotozen Buddhistorden

Velkommen til - Møtested Sotozen

https://www.facebook.com/M%C3%B8tested-Sotozen-1023029991077266/?ref=notif¬if_t=page_admin

I utgangspunktet et forum for venner av Den norske sotozen buddhistorden, men vi inkluderer naturligvis alle som er interessert i zen og zenbuddhistisk praksis. Dersom du ikke er medlem, men ønsker og delta her, sender du oss bare en forespørsel. Innleggene på siden skal være med et vennlig sinn og i dialogens ånd. La oss unngå hensiktsløse diskusjoner eller stoff som er av liten interesse for oss eller Sotozen. Vi vil at siden skal være et hyggelig og uformelt møtested hvor tanker kan deles, spørsmål stilles og møter organiseres. Kanskje du ønsker du å be noen på et kafébesøk eller invitere til et sosialt arrangement.
Tusen takk til Kandå som har tatt initiativet til siden og gjort den tilgjengelig. Vel møtt!

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284