Den Norske Sotozen Buddhistorden

«Stillhet» veien til fullkommen balanse

Ofte kan vi høre og lese fyndord som: «grip øyeblikket», «omfavn livet», «hegn om verdier», «se realiteten», «utnytt muligheter», «innse potensialet», «erkjenn sannheten».. og listen er lang. Disse ord og uttrykk er naturligvis viktige og helt på sin plass i mange og ulike sammenhenger. Felles for disse er at de først og fremst appellerer til den intellektuelle delen av hjernen vår, uavhengig av intellektuell kapasitet eller kognisjon. Dette foregår i en rasjonalitet plassert i vår venstre hjernehalvdel og handler ofte om hva vi skal gjøre. På motsatt side av artikulasjon, analyse og

forståelse av sammenhenger, gir den høyre hjernehalvdelen et litt beskjedent signal om at den faktisk ikke er så rent ubetydelig. Kanskje ikke den delen, som i en konkurranse med den venstre, mottar flest nobelpriser. Så aspirerer de fleste av oss heller ikke til Nobelpris, ære eller berømmelse, men ønsker for oss selv og andre et liv som er fredfullt og meningsfylt.
Den høyre hjernehalvdelen bidrar til at vi får en oversikt over ting og ser disse helhetlig. Og hva ville vi egentlig vært uten intuisjon eller evne til å kjenne på følelsene? På denne høyre siden sitter det som beskrives som tidløst, med andre ord det å være, her og nå».

Igjen er vi inne på den gylne middelveien, som Buddhas lære også kalles.

Livet er altså ikke enten det ene eller det andre, høyre eller venstre, men et ekvilibrium (likeverd eller balanse) mellom to ytterpunkter. Det er somkjent «to sider av samme sak», og kanskje er det av den grunn at høyre og venstre hjernehalvdel sitter der de gjør, side om side. Nok om encephalon (som er Gresk for de fleste av oss) i denne omgang.

Å finne ekvilibrium i vårt eget liv handler om å finne en balanse mellom det intellektuelle og det emosjonelle. Så kan vi spørre: «Hva er vitsen med det da?» Og vi kan svare med det retoriske spørsmålet: «Hva er vitsen med å være et balansert og harmonisk menneske?».
I vår travle hverdag med krav til at vi både tenker rett og klokt og utfører vårt arbeid etter det som forventes av oss, er det like viktig å gjøre «stillhet» til en del av dagen.

Likevekt handler ikke om å arbeide i 8 timer for så å være stille i 8 timer. Det handler snarere om å: gripe stillheten øyeblikk for øyeblikk, omfavne stillheten når du sitter i zazen, hegne om verdien av stillheten og gjør den til en del av hverdagen, se stillheten ved å la sansene komme og gå, utnytt stillheten til å forstå hvem vi er, innse stillhetens intense kraft, og så erkjenn stillheten som det beste redskap for et fredfullt sinn og en fredfull verden.

Husk at stillhet er hverken fravær eller tilstedeværelse av lyd eller sanselige inntrykk, men begge deler slik som de er.
For de som ønsker å forstå dette anbefaler jeg Zazen som metode.

La oss sitte for livet!
Alt vel! broder Såzen

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284