Den Norske Sotozen Buddhistorden

Thea blir vår første konfirmant

Den 30. april vil Thea fra Kristiansand, bli den første som står til buddhistisk konfirmasjon i vår orden. Sannsynligvis er det også den første i sitt slag i Norge. Overgangsrite fra ungdom til nestenvoksen finner vi i de fleste kulturer, og tiden er nå inne for å imøtekomme medlemmers ønske om å bli konfirmert i Den norske sotozen buddhistorden. Ordet «konfirmasjon» er et godt innarbeidet begrep i vårt norske språk. Vi har lang tradisjon for konfirmasjon, både i kirken og i Humanetisk Forbund. Det er ingen konfirmasjonsplikt for våre ungdommer, men for de som ønsker det legger vi til rette for studier og praksis frem mot en konfirmasjonsmesse.

Hva innebærer en buddhistisk konfirmasjon?
Å konfirmeres betyr i vår tradisjon, at konfirmanten som er et medlem av ordenen, har valgt å fordype seg i Buddhas lære og i vår zenbuddhistiske praksis. Studiemateriale er nå utarbeidet. Noen av oppgavene er et selvstudium, mens andre foregår i samtale med ordenens prest, munker og nonner.

På spørsmål om hvorfor Thea ønsker en buddhistisk konformasjon, svarer hun: «Jeg ønsker å være en del av et buddhistisk fellesskap. Jeg har alltid hatt stor interesse for Buddha, han har bestandig vært en skikkelse som jeg har følt har beskyttet meg. Han er kjærlig og samtidig en mystisk person, en hellighet å speile meg i. Jeg prøvde først som kristen, men det bare føltes ut som å tilbe og tjene en gud som virker ikke-eksisterende. Buddha er lettere å tro på fordi han virker mer jordnær. Jeg ønsker å bli konfirmert i Buddhismen og i Sotozen fordi jeg ønsker å sitte ved Buddhas føtter og lære hans lære».

Vi ser frem til noen uker med forberedelser og gleder oss til Thea og hennes familien hennes store dagen.
Tusen takk til Thea som lar oss ta få del i denne flotte markering, og for at hun stiller opp på bilde og viser vei for andre som kanskje tenker som henne.
I fem samlinger vil ko

nfirmantene få undervisning i:
Del 1 - Buddhas liv [et selvstudium]
Del 2 - Ulike buddhistiske tradisjoner
Del 3 - Vår Ordens buddhistiske troslære
Del 4 - Buddhistiske verdier
Del 5 - Buddhistisk filosofi og etikk
Del 6 - Det buddhistiske flagget
Del 7 - Høytider og merkedager.
Del 8 - Vår buddhistiske lovsang
Del 9 - Zenmeditasjon (oppmerksomt nærvær)
Hver samling avsluttes med kveldsmesse og zenmeditasjon

Behovet for et større sted for vår virksomhet blir stadig større.
Bli et medlem av vårt zenbuddhistiske felleskap og hjelp oss i et viktig arbeid.

Alt vel

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284