Den Norske Sotozen Buddhistorden

Sotozen orden og Buddhistforbundet

Vi får av og til spørsmål om hvorfor vi ikke er tilsluttet Buddhistforbundet. Det er fordi Den norske sotozen buddhistorden er et eget og uavhengig trossamfunn, som administreres av vårt eget ordenskontor. Buddhistforbundet er et registrert trossamfunn. Sotozenordenen er ikke et medlem der, på samme måte som Den katolske kirke ikke er et medlem av Den norske kirke. Hvorfor noen buddhistiske organisasjoner velger ikke å registreres som et eget trossamfunn kan ikke vi svare på.

For at Sotozenordenen skal utvikle seg best mulig, er det ordenens munker og nonner sammen med styret i orden og stiftelsen sammen med Sotozenutvalget som har ansvar for dette. Vi har kontakt med hovedkontoret i Japan samt de offentlige instanser som arbeider med tros- og livssynssaker i Norge. Vårt ordenskontor i Kristiansand sørger for at organisasjonen oppfyller de forpliktelser som den norske stat krever for at vi hvert år er berettiget det årlige tilskuddet vi mottar for våre medlemmer.

Samarbeidet mellom våre organisasjoner kan ganske sikkert forbedres, men legger til at vi ikke opplever at forholdet er dårlig. Mangel på økumenikk mener vi, at i all vesentlighet skyldes arbeidet med den daglige drift og ulike prosjekter hver på vår kant. Et samarbeid, eller mangel på samarbeid, gjelder ikke det bare disse to organisasjonene.

I Norge kunne vi med fordel hatt et «Norges buddhistiske råd» hvor ledere fra så mange organisasjoner som mulig sitter sammen. Det får i så fall være et tema for en annen anledning.

Dette innlegget er ikke ment å sette organisasjonene opp mot hverandre, eller å få buddhister i Norge til å registrere seg her eller der, men å redegjøre for hvorfor Sotozenordenen ikke er et medlem av Buddhistforbundet.

Felles for Sotozenordenen, Buddhistforbundet og de øvrige organisasjoner og grupper, er at vi alle arbeider for å spre kunnskap om Buddhas lære og buddhistisk praksis i Norge.
Alt vel

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284