Den Norske Sotozen Buddhistorden

Dharma – vi studerer for livet

Broder Dåshu i vårt tempel med samlingen Pali-kanon. Denne samlingen sammen med sanskrit-tekstene er det vi refererer til som Dharma – Buddhas lære. Hele Pali-kanon kan du lese her: http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/
Den kan også bestilles gjennom Wisdom Publications: http://www.wisdompubs.org/books/pali-canon
En av bøkene: Digha Nikaya er oversatt til norsk av Kåre A. Lie og utgitt på Buddhistforbundets forlag: http://buddhistforbundet.no/BF-egne-boker


Stadig flere av tekstene både på Pali og Sanskrit blir utgitt på norsk. Et svært krevende, men særdeles viktig dersom vi skal forstå Buddhas lære og hvordan den kan anvendes i våre liv. Det er viktig å huske at Sidharta Gotama våknet og ble en Buddha fordi han mediterte, og ikke som et resultat av litteratur. Vi skal derfor ikke glemme å praktisere zazen: https://www.youtube.com/watch?v=nzbIIJGWueU
Bli medlem av Den norske sotozen buddhistorden og bidra til at vi får mulighet til å publisere flere buddhistiske skrifter på Norsk: http://www.sotozen.no/informasjon/bli-medlem/

EN OVERSIKT OVER DE KANONISKE SKRIFTER
PALI KANON
Tipitaka er en omfattende samling kanonisk Pali litteratur. Pali er en Indoarisk dialekt, tilhørende den indoeuropeiske språkfamilien som på Buddhas tid var utbredt i India, Myanmar og Sri Lanka. Direkte oversatt betyr Tipitaka «de tre kurver». En autentisk gjengivelse av Buddhas ord ble organisert og klassifisert i «tre kurver». Metaforen «kurv» er ikke nødvendigvis en fysisk kurv som ting bæres eller oppbevares i, men i billedlig betydning, noe som leveres videre fra en person til en annen. Ordet kanon er et låneord fra gresk, med opprinnelse fra de semittiske språkene. Den opprinnelige betydningen var: et stivt sivrør, som blant andre ting kunne brukes som målestokk eller linjal. Fra denne helt konkrete betydningen kommer den mer overførte: målestokk, rettesnor og norm. I Aluvihara på Ceylon (i dag Sri Lanka) ca. 83 før vanlig tidsregning, ble Buddhas lære for første gang i historien nedskrevet og delt i «tre kurver».

DE TRE KURVENE
1 Vinaya Pitaka – Disiplinens kurv. Denne forteller om Buddhas liv og lære, hvordan munkeordenen ble etablert, og om reglene for disiplin innenfor klostrene både for munker og nonner.
I Teravadatradisjonene er det mer vanlig å følge denne praksis, selv om det varierer noe kulturene imellom. I Mahayanatradisjonene har de gått bort fra mange av disse reglene for ordenens munker og nonner, i deres liv i og utenfor klostrene. Nevner eksempelvis: regelen om kun å eie 7 ting, løfte om sølibat, ikke å spise eller klokken tolv.

Vinaya Pitaka er en samling av 5 bøker
1. Parajika Pali (Store overtredelser)
2. Pacittiya Pali (Mindre overtredelser)
3. Mahavagga Pali (Det større avsnittet)
4. Cullavagga Pali (Det mindre avsnittet)
5. Parivara (Et sammendrag av Vinaya)

2 Sutta Pitaka – Talenes kurv. Denne gjenforteller Buddhas mange prekener, dialoger og samtaler. Denne kurven kan sies å inneholde Dharma, Buddhas lære, og er selve fundamentet i Buddhismen som alle buddhistiske kulturer og tradisjoner holder hellig.
Sutta Pitaka består av 5 Nikayas (Samleverk)
1. Digha Nikaya (En samling av de lange talene)
Denne er oversatt til norsk av Kåre A. Lie og anbefales.
2. Majjhima Nikaya (En samling av de middels lange talene)
3. Samyutta Nikaya (En samling av beslektede ytringer)
4. Anguttara Nikaya (En samling gradvise ytringer)
5. Khuddaka Nikaya (Mindre samlinger)
Denne 5. samlingen er igjen delt inn i 15 bøker
1. Khuddaka Patha (Kortere tekster)
2. Dhammapada (Den sanne vei)
3. Udana (Lyrikk om glede)
4. Itivuttaka (Talene «Slik er det fortalt»)
5. Sutta Nipata (En samling taler)
6. Vimana Vatthu (Fortellinger om himmelske boliger)
7. Peta Vatthu (Fortellinger om Peta)
8. Theragatha (Brødrenes salmer)
9. Therigatha (Søstrenes salmer)
10. Jataka (Fortellinger om Bodhisattvas fødsel)
11. Niddesa (Forklaringer)
12. Patisambhida (Bok om analytisk kunnskap)
13. Apadana (Arahantenes liv)
14. Buddhavamsa (Historien om Buddha)
15. Carita Pitaka (Moralske retningslinjer)

3 Abhidhamma Pitaka – Den høyere læres kurv. Denne gir innsikt i buddhismes grunnleggende filosofi, og omtales ofte som selve essensen i Buddhas lære. Her finner du buddhismes psykologi som tar for seg sinnet, tanker, tankeprosesser og mentale egenskaper. Mange mener at innsikt i Abhidhamma er selve nøkkelen som gir oss tilgang til Buddhas læres mysterium. Abhidhamma deles in i 7 elementer:
1. Dhammasangani (Inndeling av Dharma, læren)
2. Vibhanga (Inndelinger)
3. Dhatukatha (Tale om elementene)
4. Puggala Pannatti (Boken om individene)
5. Kathavatthu (Ting som det er uenighet omkring)
6. Yamaka (Bønneboken)
7. Patthana (Boken om kausale relasjoner)

SANSKRITTEKSTENE
I Mahayana-tradisjonen (i motsetning til teravada-tradisjonen) er de kanoniske sanskrittekstene av like stor betydning som palikanon. Av sentrale sanskrittekster kan nevnes:
Visdomslitteraturen - Prajna paramita
Hjertesutraen - Prajnaparamita Hrdaya
Lotussutraen – Saddharma Pundarika Sutra
Diamantsutraen - Vajracchedika Prajnaparamita Sutra
Blomstersmykkesutraen - Avatamsaka Sutra

TEKSTER FORFATTET AV ANDRE
KINESISKE TEKSTER
I Sotozen Orden har mange tekster forfattet av kinesiske mestere fått plass i den hellige liturgi.
Av kinesiske tekster kan nevnes:
Relativ og absolutt like av Shotou Xiqian (700-790)
Juvelspeilets åndsnærværelse av Dongshan Liangjie (807-869),
Troens bevissthet av Seng-Tsàn (?- 606)
Oppvåkningens hymne av Yung-Chia Ta-Shih (665-713).

JAPANSKE TEKSTER
Sotozen grunnlegger Eihei Dogen Zenji har naturlig nok en sentral plass i Ordenens liturgi.
Vi nevner tekster som:
Man zazen tilråder,
Handlingens kriterium –
1. passus Innstiftelse,
2. passus Gjenløselse,
3. passus Innvielse,
4. passus Det ærverdige løfte og
5. passus Vårt virkes glede.
Et populært verk med mange av Dogens tekster er Shobo Genso.

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284