Den Norske Sotozen Buddhistorden

Intervju til forskningsprosjekt om religiøst dialogarbeid 3. februar

Postdoktor Louise Lund Liebmann ved Universitetet i Agder forsker på den rollen som medier og religioner spiller i samfunnsspenninger i Norge i dag. Hun som selv er dansk, mener Norge har kommet langt i dialogarbeidet. Hun har i lang tid fulgt med i arbeidet som Forum for Tor- og Livssyn – Kristiansand driver, og bl.a. deltatt på flere av forumets åpne dialogsamlinger. Det er spennende at dette feltet nå forskes på. Dialoger på tvers av tro- og livssyn vil kanskje vise at religiøst dialogarbeid ikke bare er spennende og lærerikt, men kanskje mest av alt helt nødvendig i et moderne, flerreligiøst samfunn.

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284