Den Norske Sotozen Buddhistorden

Årets første tirsdagskveld i tempelet

Med jevne mellomrom leser og studerer vi den berømte zen-teksten Fukan zazengi (En anbefaling om å praktisere zazen) skrevet av Sotozen ordenens grunnlegger Eihei Dogen (1200-1253). Zenmester Keizan Jokin (1268-1325) som blir kalt Den Japanske Sotozen ordenens mor har også forfattet en zen-tekst. Denne teksten kommer av og til noe i skyggen av zenmester Dogens teks, men er absolutt verdt et studium.


Teksten med originaltittel zazen yojinki kan direkte oversettes med: Et notat med råd for den som praktiserer zazen. Eller med andre ord, ting som er viktige å merke seg for den som ønsker å forstå (zazen) zenmeditasjon – å sitte i oppmerksomt nærvær.


Teksten innleder på denne måten:
1. Zazen betyr at vi åpner opp i oss for en umiddelbar erkjennelse av sinnets grunnvoll, for så og se at vi lever i tilfredshet med vår egen buddha-natur. Det er også hva vi kan kalle «å la vårt opprinnelige ansikt komme til syne, eller en åpenbaring av landskapet i vår egen natur».
2. For se når både kropp og sinn faller av, fri fra form som når man enten sitter eller ligger nede, fri fra dualismens tanke som vil dele «godt» og «vondt». For så hinsides i ditt sinn er tanker som ikke gjør forskjell på hellig og alminnelig, og se du driver videre hinsides betraktninger om det som kalles illusjon og opplysning. Det som faller av er grensene som skiller Buddha fra helt alminnelige mennesker. Når du sitter i zazen, gi slipp på søken etter å forstå de mange fenomener og betydningen som disse måtte ha. Når alle dine sanser ikke lenger søker etter en forklaring på hvor ting kommer fra og hva de kalles, da først vil alle ting få være som de er.

Ønsker alle en riktig god zazen i 2016!

 

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284