Den Norske Sotozen Buddhistorden

Et godt nyttår!

Takk for det som var, og godt nyttår!
Dharmahjulet dreier, en ny slutt er en ny begynnelse, noe minnes vi mens andre ting er glemt.
I 14 år har vi startet årets første dag med minnemesse for de som har gått bort. Samtidig er dette en stund for alt og alle som lever, og vi bøyer oss i håp om helse, og om å lykkes i våre mange små og store oppgaver. Med blomster, lys og røkelse ber om fremgang, glede og fred for alle mennesker i det nye året. Det er viktig å ha gode ønsker og arbeide for å skape noe for oss selv og våre nærmeste, men like viktig er det å dele og gjøre det med glede.

I Dhammapada Vers 166 sier Buddha:
Det er beundringsverdig å tenke på andres ve og vel, men forglem ikke ditt eget. Den som forstår hva som er godt for en selv, er sine egne plikter bevisst og utfører dem med tilfredshet.


Fortellingen om den flittige munken
Når Buddha erklærte at han ville stige inn i parinirvana om fire måneder, ble mange munker triste og usikre på hva de skulle gjøre. Aller mest de som enda ikke var blitt opplyste og derfor holdt de seg ved hans side.

En munk ved navn Attadatta var ikke så opptatt av å holde seg i nærheten av Buddha. Han hadde bestemt seg for å bli opplyst mens Buddha enda var i live og praktiserte meditasjon flittig. Andre munker som ikke forsto hvorfor han gjorde dette, tok ham med til Buddha og sa: «Ærverdige mester! Denne munken elsker og ærer deg ikke slik som vi gjør. Han er egoistisk og holder seg for seg selv.» Munken forklarte seg ærbødig og sa at den største hyllest han kunne gi til Buddha var å bli opplyst før han steg inn i parinirvana.


Buddha applauderte ham, og talte til munkene: «Den som elsker og ærer meg burde handle som Attadatta. Dere hedrer meg ikke ved å sitte her ved siden av meg; dere hedrer meg kun ved å praktisere det jeg har lært dere.»


Måtte 2016 bli et riktig godt år!

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284