Den Norske Sotozen Buddhistorden

Takk for i år og beste ønsker for 2016

Tiden står aldri stille, dharmahjulet ruller videre. Takk til alle som har bidratt til at organisasjonen vokser og at stadig flere oppdager zen og zenbuddhisme i Norge. https://youtu.be/cimcvGCWUwA


Å gjøre en forskjell kan være så enkelt som å melde seg inn. Enn så lenge mottar vi, som alle andre registrerte trossamfunn, ca. tusen kroner fra staten hvert år for hvert medlem. Slik som alt annet er forgjengelig, vil også denne i fremtiden mest sannsynlig opphøre. Det er en god ting å bli medlem nå mens denne ordningen eksisterer.


Vi i Sotozen Orden arbeider frivillig, og vår revisor passer på at støtten som kommer fra dere går til byggefondet og prosjekter som styret og arbeidsutvalget arbeider med. «Rom ble ikke bygget på en dag» heter det, og når noe skal bygges solid og med stein på stein, tar ting den tiden det trenger. En organisasjon kan aldri bli sterkere enn de menneskene den består av. Det ligger styrke i tanker, ord og i gjerninger. Og la disse være fredfulle.


Takk til alle våre medlemmer
Takk til alle som følger oss her på Facebook/Hjemmesiden og som deler innleggene våre.
Takk til tre mediastudenter fra UIA som laget denne videoen for oss.
Takk til alle som vil bidra med sin kompetanse når vi trenger det.
Takk til alle som snakker pent om andre, til tross for uenigheter og ulikheter.
Takk til alle rekker ut en hånd til de som trenger en.
Takk til alle som har en tro og et håp om at verden kan bli et godt sted for alle levende.
Takk for i år med ønske om alt godt for år 2016.

Fredfull, fredfull
Fredfull, fredfull er Buddhas virke
Med samlede hender ham til ære
Alle like vi på denne jorden fødes
Og se at sinnets ro gir hjertefred

Fredfull, fredfull det er Buddhas lære
Med fredfulle hender ham til ære
Alle like vi på denne jorden leve
Og se at sinnets ro gir hjertefred

Fredfull, fredfull vi er Buddhas følge
Med hvilende hender ham til ære
Alle like vi på denne jorden opphøre
Og se at sinnets ro gir hjertefred

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284