Den Norske Sotozen Buddhistorden

Stilledagene mot Siddhartha Gotamas oppvåkning

Stilledagene mot Buddhas oppvåkning 1.- 8. desember.
Som dere vet finnes mange buddhistiske tradisjoner med ulike markeringer på ulike tidspunkter. Vi har fått noen spørsmål om hvordan vi markerer disse dagene i Sotozen-tradisjonen.

1.-8.desember er sentral i vår praksis og kalles Rohatsu sesshin, en periode hvor munker og nonner praktiserer 8 dager i stillhet, ettertanke, bønn og meditasjon. Legfolk kan også være med.

Natten Siddharta våknet under Bodhi-treet, så han en lysende stjerne på himmelen.

Det første Buddha underviste etter oppvåkningen, og som vi leser i (Talen i Benares) var Den edle åttedelte vei. Etter hvert kom fellesskapet (Sangha) som skulle komme til uttrykk i: De tre juveler.
Med dette i tankene kan buddhister gjerne markere disse viktige dagene med:
Stjernen i vinduet – Stjernen Siddhartha Gotama så himmelen den natten han våknet.
En furukvist – Treet han satt under natten han våknet. Furua er grønn hele året, et symbol på at mennesket alltid er våkent for den som erkjenner det.
Tre kuler – De tre juveler: Buddha, Dharma og Sangha.
Hver av disse dagene kan du for eksempel. sette av litt tid til å:
- reflektere over den edle åttedelte vei.
- praktisere zazen.
- gjøre deg noen tanker om Dharma som symbolisert med de liturgiske farger.
- Synge: Når lovsangboken er ferdig kan du synge om du vil..
Med ønske om gode stilledager.
http://www.sotozen.no/informasjon/bli-medlem/

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284