Den Norske Sotozen Buddhistorden

Dhammapada-prosjektet

Vi har fått spørsmål om hvor langt vi har kommet i arbeidet med DHAMMAPADA.
For de som ikke kjenner den er dette en antologi av Buddhas visdomsord med tilhørende fortellinger. Dhammapada kan oversettes med: «Den sanne læres ord» og består av 26 kapitler, 423 vers og 305 fortellinger. Boken finner vi i Tripitaka, Buddhismens kanoniske skrifter. Dhammapada har de siste 50 årene dukket opp i utallige engelske oversettelser, og er sannsynligvis den mest leste buddhistiske boken i den vestlige verden.

Versene i Dhammapada har tidligere vært publisert på norsk i Kåre A. Lies flotte oversettelse. For første gang på norsk presenterer vi de 305 fortellingene, sammen med versene her i en ny oversettelse. Fortellingene plasserer versene i riktig kontekst og gir leseren et interessant og lærerikt innblikk i Buddhas liv og lære.

Da vi i 2012 besluttet å gi oss i kast med Dhammapada etablerte vi et over-setterteam som har bestått av: Djiyu Arntsen, Dåshu Malja, Enso Nyberg, Hakuen Fuglevik, Kenneth Fredheim, Makå Rødseth, Sågaku Watne og Såzen Larsen (medoversetter og redaktør).

Samtlige av teamets medlemmer har høyere utdanning; en adjunkt, en lektor med master i engelsk litteratur, en med bachelor i engelsk litteratur, to med doktorgrad hvorav den ene i engelsk litteratur.
I denne arbeidsprosessen har vi delt boken inn i fem deler. De tre første delene er ferdige, del fire er nesten ferdig og del fem er påbegynt. Det må nok gå enda ett år før den kan publiseres i èn flott bok.
Et eksempel fra boken - som fremdeles er et arbeidsdokument:
Den edle disippel

Vers 44

Hvem har innsikt i seg selv, denne verden og den guddommelige verden?
Hvem kan velge den riktige veien, like enkelt som en gartner velger de riktige blomstene?

Vers 45

Den som er hengiven i sin praksis vil kjenne seg selv, denne verden og den guddommelige verden? Han kan velge den riktige veien, like enkelt som en gartner velger de riktige blomstene.

4:1 Vær oppmerksom på kroppen

En gruppe med munker hadde kommet tilbake til Jetavana-klostret etter å ha fulgt Buddha til en landsby. Om kvelden, når munkene satt og snakket sammen om turen, om situasjonen i landet, og om hvorvidt landskapet var å betrakte som flatt eller kupert, om jorden var leirete eller sandete, rød eller sort, kom Buddha tilbake. Han satte seg ned blant munkene, og når han lyttet til hva de snakket om sa han: «Munker, jorden som dere snakker om er utenfor kroppen, og det ville vært mye bedre om dere i stedet brukte tiden deres på å betrakte deres egen kropp og forsøkte å forstå hva den er».
Buddha la til at ved å forstå seg selv, kan dere være i stand til å forstå denne verden, himmel som helvete. Dere vil også være i stand til å erkjenne den vidunderlige og storslåtte Dharma. For det er i virkeligheten en seierskrans laget av en gartner av mesterlig klasse.
Munkene som var til stede reflekterte med stor åndsnærværelse over Buddhas råd, og renset deres sinn. Og slik gikk det til at de alle sammen ble høyverdige menn.

Som mange av dere vet arbeider vi med mange viktige prosjekter. Er du ikke et registrert medlem av Den norske sotozen buddhistorden så meld deg inn å bidra til at ordenen får tilskudd av staten. Vi arbeider på dugnad, alle som en, enten vi sitter i styret for ordenen eller stiftelsen, eller arbeider i en av arbeidsgruppene. I det store arbeidet med å kjøpe en eiendom og etablering av et tempel for vår felles praksis og studier, trenger vi blant annet flere medlemmer.
http://www.sotozen.no/informasjon/bli-medlem/


Alt vel!

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284