Den Norske Sotozen Buddhistorden

Flere ønsker en zenbuddhistisk innvielse

Lørdag 8. august kl. 12 ble to av ordenens medlemmer innviet, etter tradisjonen, og mottok Dharmanavnet Djien og Shåyu.
Takk til alle som var med og gjorde dagen til en stor og flott begivenhet. For å bli innviet i vår tradisjon i Norge er det eneste som kreves at man er et registrert medlem av Den norske sotozen buddhist orden. Ordenen har i dag medlemmer i alle fylker bortsett fra Finnmark. Vår fellesskap har rom for flere medlemmer. Medlemskapet er helt gratis og gir oss et verdifullt tilskudd fra staten slik at vi kan realisere de mange prosjekter og etablering av et kloster i Norge.
Ha en fortsatt riktig god sommer! Hilsen oss på ordenskontoret.

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284