Den Norske Sotozen Buddhistorden

Ekteskap til politisk debatt

Det er tid for Kommunestyre- og fylkestingsvalg, og det bærer debattene naturligvis preg av.
Her følger mitt svar på Jan Ernst Gabrielsens innlegg i til «Debatten» i Fvn» om ekteskap.
Fredag 24. juli leser vi at Fylkeslederen i Partiet De Kristne Vest-Agder, Jan Ernst Gabrielsen oppfordrer, til et «Folkeopprør mot den kjønnsnøytrale ekteskapsloven». Han hevder at «det går opp for flere og flere at noe skremmende er på gang». Det er mange ting ved Gabrielsens innlegg som mer skremmende enn dagens ekteskapslov.
Gabrielsen snakker om betydningen av «blodsbånd» som en grunnpilar i en familierelasjon.

For alle som arbeider med barn, unge voksne og deres familier er det helt klart at disse «blodsbåndene» som her helligholdes, så langt fra er noen garanti for at barnets interesse blir ivaretatt eller at det blir elsket.
Videre gir han stortinget skylden for å ha skapt et «kunstig» ekteskap. Spørsmålet er kanskje om ikke det er i hans og partiets tolkning av Bibelen, at et slikt «kunstig ekteskap» er konstruert.
Han gir uttrykk for at heterofili er normalt og homofili unormalt, basert på prosentregning. La meg advare Gabrielsen om å bruke normalitet som begrep i beskrivelsen av grupper av mennesker. Vi har i vår samfunn bl.a. en gruppe mennesker med Downs syndrom, vil du på samme måte karakterisere disse menneskene for unormale og gi de færre rettigheter, fordi de er i et mindretall?
Du kaller den nye ekteskapsloven «En tragedie for det norske samfunn». Jeg mener at den aller største tragedien ville være om ditt kristne parti skulle få endre dagens lovverk, etter partiets tolkninger av Bibelens skrifter.
Gabrielsen er frekk nok til å kalle et eventuelt folkeopprør mot ekteskapsloven for «et sundt bondevett». Hadde jeg vært bonde hadde jeg blitt meget forarget. Det er mange bønder som i dag driver et såkalt vekselbruk, en jorbruksmetode hvor de veksler mellom to forskjellige avlinger, dyrket i den samme gode jorda. Årsaken til denne metoden er bl.a. at det blir bedre kvalitet på avlingene. Jeg mener vi blir langt bedre mennesker, og får et langt bedre samfunn dersom vi får slutt på denne type krenkelser og forfølgelse av enkelte grupper eller enkeltpersoner. La oss respektere menneskers rett til samliv i ekteskap, og la oss ta et alvorlig oppgjør med de som karakteriserer andre mennesker som «unormale» fordi de ikke «passer inn» i en gitt konstruert ideologi.
Det kan se ut til at det med Gabrielsens holdninger dessverre blir verre, før det forhåpentligvis blir bedre. Nylig kom det frem at den 27 år gamle kvinnelige presten Hanne Marie Pedersen-Eriksen (Den norske kirke) ble slått i ansiktet, på sitt eget prestekontor, angivelig fordi hun er åpen om at hun er gift med en annen kvinne.
Når Gabrielsen sier: «Jeg har ingenting imot mennesker med homofili følelser, og jeg vil på ingen måte diskriminere dem», så er dette for meg helt åpenbart under den forutsetning at de ikke får gifte seg som andre mennesker. Dette er en dobbeltmoral som ikke hører hjemme noe sted, og aller minst i politikken som skal skape og forvalte et lovverk som skal ivareta oss alle sammen.
Min oppfordring blir derfor at vi bruker vår stemmerett og sørger for at vi ikke får folkevalgte som bare er ute etter å mele sin egen religiøse politiske kake. Uansett hvor høye murer dere forsøker å konstruere, så skal vi andre fortsette vårt arbeid med å bygge broer over og på tvers av dem.
Tilleggskommentar:
Mens Partiet De Kristne og deres likesinnede folder deres hender til di blir mørkere og mørkere blåe, får vi andre arbeide for et samfunn som ikke følger en bestemt farge, men hjertet og fornuften. Godt valg!
Såzen Larsen
Spesialpedagog og buddhistprest

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284