Den Norske Sotozen Buddhistorden

Innvielse i Bugaku zentempel

Fra innvielsen i templet 16. juni. Takk til alle som kom i Heges innvielse. Hege mottok Dharmanavnet Håun. Takk til Dainen for bildene og Seikå for kake.

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284