Den Norske Sotozen Buddhistorden

De velsignede frukter

Sammen med fersken og sitron er granateple omtalt i buddhismen som «De tre velsignede frukter». Det sies at disse er symbolet på essensen av den kraft som kommer oss til nytte. Et kjent buddhistisk sagn er fortellingen om demonkvinnen Hariti som slukte barn. Buddha kurerte hennes demoniske vesen ved å gi henne granateple, noe som gjorde henne til en helgen og barnas høye beskytter. I japansk buddhisme blir hun ofte påkalt i bønn av infertile kvinner. I kinesisk buddhisme er et modent, åpnet granateple et symbol som benyttes i forbindelse med bryllupspresanger.

Årets seminar på AFH

60 studenter ved Agder Folkehøyskole hadde seminar om Buddhisme lørdag 10. november. I tre timer doserte eldstebroder Såzen sammen med broder Kandå om Buddhas liv og levne, klosterlivet, forskjeller og ulikheter buddhistkulturer imellom. Ellers ble det som alltid anledning til å avlive en del myter og svare på gode spørsmål. Det finnes fremdeles mange som ikke vet hvordan man blir munk eller nonne, eller hva disse egentlig gjør i klostrene eller templene de bor og tjenestegjør i. Vi takker flotte ungdommer for et hyggelig møte.

Å se vår sanne natur

Kjernen i vår buddhistiske praksis er å våkne til en erkjennelse av hva og hvem vi er. Gjennom zen-meditasjon (zazen) betrakter vi både oss selv og det som vi definerer utenfor oss selv. Mindre eller større glimt av denne selvinnsiken eller oppvåkningen kalles «Kensho» i den japanske tradisjonen. Ken betyr «å se» mens Sho er «vår gen natur eller hvem vi er». Ved å sitte korrekt faller kropp og sinn til ro. Når vi faller til ro, uten ideer, forhåpninger eller forventninger kommer vår sanne eller opprinnelige natur til syne.
Hvert eneste år når butikkene fylles med høytidspynt tenker jeg spesielt på snøkulene. Så lenge du rister på kulen fylles den med snø og landskapet fremstår tåkete og uklart. Setter du den ned faller snøen gradvis ned og landskapet kommer til syne i all sin tydelighet og vi ser tingene slik de er.
For når forvirring opphører finner roen fram, når roen er til stede finner visdom fram, når visdom er til stede vil virkeligheten synliggjøre.
Måtte alle sitte med ro og i fred og for livet.

Buddhistisk innvielse

I kveld var vi samlet for innvielse av Anette som mottok sitt Dharma-navn.
Tidligere i dag underviste jeg en Vg3-klasse i buddhisme og jeg fikk spørsmål om hvorfor folk blir buddhister. Det er ikke så godt å svare på uten å spørre de som faktisk konverterer, men jeg tror vi kan få mange og ulike svar på det spørsmålet. Det viktigste er kanskje at mennesker har frihet til å velge sin egen tro og at de får lov til å tro på sin egen måte. Når noen velger å bli buddhist så må vi anta at de ønsker å ta del i et buddhistisk fellesskap og fordype seg i Buddhas lære. Det går godt an å være en del av vårt fellesskap uten å måtte innvies eller delta i spesielle studier. Takk til alle som deltok i kveldens seremoni. Alt vel!
Se flere bilder på vår Facebook-side.

Meningen med livet? - Hva gir livet mening?

Forum for Tro- og livssyn i Kristiansand arrangerte dialogkveld i Kristiansand bibliotek.
I panelet satt:
Såzen Larsen, Den norske sotozen buddhistorden
Harald Eikeland, Frikirken
Tone Møller, Human-Etisk forbund
Yasir Fawzi, Imam Ahmadiyya Muslim Jamaat
Ledet av Hildegunn MT Schuff, Høgskolelektor/stipendiat i psykologi og interkulturelle studier.

Såzens innlegg
God kveld. Kveldens to spørsmålene skal jeg prøve å besvare, først gjennom buddhismen, altså Buddhas lære perspektivet, dernest gjennom zen-buddhistisk tenkning. Buddha starter sin 45 år lange undervisningskarriere med å konstatere at livet er en lidelse. Med det refererer han til alderdom, sykdom og til sist død. Han sier en plass at det er vanskelig å fødes som menneske og enda vanskeligere å bli en opplyst.

Sesshin i Haugesund Zen-Senter

I helgen var det klart for ny sesshin (zen-retreat) i Haugesund. Sammen med Kåei som leder senteret ble det først en introduksjon for nye medlemmer og interesserte, dernest for sesshin-påmeldte intensive timer med zazen, dharmaprat, Ooryoki, kalligrafi og sosialt samvær. Johan ble innviet og mottok sitt dharmanavn. Rinmei hadde tatt turen fra vårt tempel i Kristiansand sammen med Chirin som leder Zen-Senteret i Sandnes og Stavanger. En avtale mellom Sotozen Orden og Haugesund Zen-Senter ble signert. Den profesjonelle kokken Taii for fantastisk mat. Ellers var det deltakere med opprinnelsesland som Russland, Tyskland, England og Portugal. Takk for et godt arrangement, gode venner og for god zazen.
Se flere bilder på vår Facebook-side.

Bodhidharma-messe

I oktober, vanligvis den 5. dagen holdes messe for den 28. patriarken Bodhidharma. Han var en munk født omkring 440 i Kanchipuram, en by i Tamil Nadu i India. Han innførte Chan (Zen) i Kina og kalles den første zen-patriark i vår antesessorale linje. Han mediterte sittende med nesen mot veggen, en praksis videreført av kinesiske og japanske munker gjennom 56 patriarker, hvorav den siste er vårt tempels ordensfar Itabashi Zenji. Rune Ødegaard har oversatt og utgitt fire av Bodhidharmas taler til norsk: Praksisbeskrivelsen: To innganger, Kretsløpstalen, Oppvåkningstalen og Gjennombruddstalen.
Som avslutning på kveldens messe sang vi lovsangen: I zen-mester Bodhidharmas minne. Dernest var det naturlig nok zen-meditasjon. Se flere bilder på vår Facwbook-side.

Ny bok ute i begynnelsen av oktober

FORM og FORMLØSHET
En samling av seks klassiske tekster fra tre buddhistiske kulturer. De indiske tekstene tilhører de kanoniske sanskrit-tekstene, mens de resterende er ført i pennen av store zenmestere innenfor kjente Mahayana-tradisjoner.


De indiske tekstene:
Diamanttalen वज्रच्छेदिकाप्रज्ञापारमितासूत्र,
Hjertetetalen भगवतीप्रज्ञापारमिताहृदय
De kinesiske tekstene:
Troens bevissthet 信心銘
Oppvåkningens hymne 證道歌
De japanske tekstene:
En anbefaling om å praktisere zazen 普勧坐禅儀
Det fundamentale ved zazen 坐禅用心記

En feiring av mangfold

I kveld inviterte FTL (Forum for tro og livssyn i Kristiansand) til fest. En årlig anledning til å hygge oss sammen på tvers av kulturer, tro og livssyn. Broder Kandå var i komiteen som bl.a. hadde spurt 8 restauranter i Kristiansand om å bidra med mat. Disse fortjener å bli nevnt: Artisjokken helsekost, Bølgen og Moi, Kobu (japansk), La famiglia (italiensk), Pret Thai, Saigon Nam Nam, Village tandoori og Tilstede mat og mer.
Odd Bjarne Ellefsen (fra Dnk) ledet oss gjennom kvelden med allsang og taler. Til sist var det buddhistpresten Såzen som holdt takk for-maten-tale. Og for den interesserte, her er den:

En ny milepæl i arbeidet for et kloster

Buddha var kort og tydelig i sin tale, Dhp. vers 184: «Tålmodighet og medfølelse er den høyeste askese». Ingen av oss som arbeider frivillig for stiftelsen, ordenen eller i kollegiet av munker og nonner tilhører «straks-generasjonen». Vi vet at å bygge en bærekraftig virksomhet tar tid og krever en langsiktig planlegging og realistiske mål. Ordenen har snart 300 medlemmer, de fleste voksne menn og kvinner som vet at tålmodighet er en dyd.
Takket være våre medlemmer og andre viktige bidragsytere forvalter vi i dag en samlet egenkapital på 1 million kroner og har fått lån i bank på 4 millioner. Dette betyr at et kloster er innen rekkevidde. Vi har igjen nådd en milepæl og fortsetter arbeidet med ulike oppgaver. Vi vil få ønske dere en riktig fin høst, og er du interessert i zen og buddhisme er du velkommen som medlem hos oss. http://www.sotozen.no/bli-medlem

Side 1 av 31

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284