Den Norske Sotozen Buddhistorden

Lovsang

lovsangkorBuddhistisk lovsang er en tusen år gammel tradisjon i Japan. Det var pilegrimene som først brukte disse sangene eller hymnene, på sine vandringer til hellige steder rundt i øyriket. På japansk brukes ofte begrepet Goeika om buddhistisk lovsang, som formelt kalles Eisanka. Lovsangene deles inn i Goeika (kortevers) og Wasan (lengre vers).

I 1921 var det Shingon Ordenen som først samlet og systematiserte disse sangene som i dag går under fellesbetegnelsen Goeika. Lovsangskoler finner vi i alle de store ordenene i Japan. Vi hentet inspirasjon fra Shingon Ordenen som er tusen år eldre enn vår egen Sotozen Orden.

Sotozen Ordenen besluttet i 1952, på 700-årsdagen til minne om Ordenens grunnlegger Eihei Dogen, å opprette sin egen lovsangskole. Skolen ble formalisert og fikk sitt særpreg i toner, klang og med enkel instrumentering. Ordenens lovsang fikk navnet Baika Ryu Eisanka. Bai-ka betyr plommeblomst og ryu betyr skole eller retning. Denne korformen er spesielt populær blant kvinner.

IMG 1046I Sotozen Orden finnes 6400 registrerte lovsangkor. Disse utgjør til sammen ca. 200 000 mennesker. Mange av lovsanggruppene har en naturlig tilknytning til ordenens templer og klostre.
Lovsang er også et eget fag i klostrene for munker og nonner i lære. Et klosters liturgimester (ino-roshi) er ofte den som også underviser i lovsang.

IMG 1105I Norge
Vi har i lang tid arbeidet med tekstoversettelser, og i disse dager er vi i gang med tonesetting. Vi har fått hjelp av pianist Vidar Bø til tonasjon og komposisjon.

Et enestående prosjekt
Dette er første gang at buddhistisk lovsang presenteres av zenbuddhistiske munker og nonner på norsk, Sangene som er valgt i dette prosjektet benyttes i vår tradisjon ved anledninger som høytider, velsignelse av barn, vigsel, begravelse, minne, osv.

En CD skal produseres og muligens ferdigstilles i løpet av 2015.

Vi har allerede etablert et lovsangkor som i denne prosessen fungerer som en arbeidsgruppe med dette lovsangprosjektet..

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284