Den Norske Sotozen Buddhistorden

Prosjekter

Bli med om et zenbuddhistisk kloster i Norge

Fondet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Kjære zenbuddhistvenner

2015 regnskapene viser disponible midler pålydende 400 000 kroner. I samråd med vår revisor og jurist har styret i Den norske sotozen buddhistorden og Sotozen stiftelsen opprettet et byggefond. Formålet er å etablere et zenbuddhistisk kloster i Norge jf. ordenens visjon og stiftelsens vedtekter.

Klosteret skal være et åpent og tjenestegjørende tempel samtidig som det er et hjem og en skole for ordenens munker og nonner. Om vi skal bygge helt nytt eller bruksendre en eksisterende eiendom vet vi ikke ennå.

I 2017 håper vi på å ha doblet dagens medlemstall, og at vil mange er med på en månedlig støtteavtale. Dette vil gi det nødvendige grunnlaget for finansiering og drift av et unikt prosjekt. Du kan selvsagt avslutte en slik avtale når det måtte passe deg.

• Tilskudd fra staten
Registrerer du deg som medlem i Den norske sotozen buddhistorden bidrar du hvert år med ca. 1000,- kroner i tilskudd fra staten.
http://www.sotozen.no/informasjon/bli-medlem/

• Byggefondet
Doner kr. 100,- pr. måned ved for eksempel en autotrekkavtale i din bank.
Stiftelsens BYGGEFOND kontonummer: 3000 32 26766
En stor takk til alle dere som i lang tid har bidratt i en månedlig støtteavtale med samme formål. Dette beløpet er nå overført til byggefondet.

100 kroner

Stort privat bidrag
Dersom vi når vårt mål i 2017 vil en privatperson bidra med ca. 1,5 millioner kroner.
Bidrag fra Japan
Vi har fått donert utstyr til over en million kroner som vi vi gleder oss til å ta i bruk.
Salg av bøker og annet fra vår lille butikk.
http://www.sotozen.no/butikken/om-butikken/

For mer informasjon, ta kontakt med: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Tusen takk og alt vel!

 

Bli en Sotozen-vennsotozen venn 1
Ønsker du å støtte oss med et medlemskap er det helt gratis. Organisasjonen mottar et årlig tilskudd fra staten for hvert registrerte medlem. Så lite skal det til for å bidra med mye. 

 

 

 

Sotozen MeditasjonsgrupperZenmeditasjon i Bergen
I tillegg til vårt lille tempel i Kristiansand har vi en gruppe i Mandal, Bergen og Sandefjord. Andre steder som Oslo og Harstad vil det komme etter hvert. En slik gruppe kan med fordel opprettes på Facebook som for eksempel: Zenmeditasjon Kristiansand, Zenmeditasjon Bergen. Slike grupper vil kunne organisere zen-interesserte i sitt område uten å gå gjennom ordenskontoret i Kristiansand.

Uforpliktende
Både fb-gruppen og meditasjonsgruppen er uforpliktende. Det kreves ingen spesiell kompetanse for å etablere en gruppe. Når en gruppe ønsker det kommer munker og nonner på besøk og er til felles glede og inspirasjon. Lurer du på om det er noen der du bor som kunne tenkes å samles i en zen-gruppe er det bare å ta kontakt med oss.

Buddhistisk Lovsanglovbjelle
Kollegiets munker og nonner av Den norske sotozen buddhist orden er i gang med prosjektet «Buddhistisk Lovsang». Også dette er det aller første i sitt slag i Norge. Vi ønsker å presentere en rekke spesielt utvalgte lovsanger, som brukes til hverdags, høymesser, vigsel, barnedåp, begravelser osv. Tekstene er oversatt til norsk, og sammen med pianist Vidar Bø, skal tekstene gis et musikalsk preg. Det er viktig at våre zenbuddhistiske lovsanger får en språkform som formidler sangens øyemed, sammen med en tonedrakt som reflekterer både verdighet og høytidelighet. I tillegg håper vi å kunne ivareta noe av de karakteristiske elementene vi finner i vår ordens liturgiske tradisjon. Vi håper å kunne ferdigstille prosjektet med en Cd-utgivelse i slutten av 1015 eller våren 2016.

Søknad om støtteIMG 1046
Vi er i gang med å søke støtte til dette prosjektet som er budsjettert til ca. 60.000 kroner. Skulle du ønske å støtte oss med et beløp er vi svært glade for det. Du kan overføre ditt beløp til Sotozen Orden kontonr.: 3000 15 58311 og merke beløpet: Lovsang.

 

Skriftenes foreningDhp box
Congressio Scriptorum er en gruppe medlemmer, med gode språkkunnskaper, som arbeider med oversettelser av de hellige buddhistiske tekster til Norsk.

Et større prosjekt med oversettelse av Dhammapada er godt i gang. Dhammapada - betyr sannhetens ord eller den sanne vei og er en samling av Shakyamuni Buddhas ord. Boken på 423 vers er en av de mest sentrale deler av den buddhistiske kanon. Versene finnes riktignok i en norsk oversettelse. I denne boken vil vi i tillegg til ny oversettelse av versene presentere en lignelse sammen med kommentarer til hvert av versene. Dette du som leser langt bedre innsikt i Buddhas liv, og en dypere forståelse for hans usedvanlige virke gjennom 45 år. Buddhas ord er naturligvis sentralt i seg selv, men hans ord sett i sammenheng med hvem han møtte og hvem han talte til, og stedene der hans virksomhet fant sted, er en viktig del av vår buddhistiske arv. Vi har et ønske om å få hele oversettelsen ferdig i løpet av 2014.

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284