Den Norske Sotozen Buddhistorden

 • Banner 23
 • Lysbilde01
 • Banner 01
 • Banner 02a
 • Banner 02b
 • Banner 03
 • Banner 04
 • Banner 05
 • Banner 06
 • Banner 07
 • Banner 08
 • Banner 10
 • Banner 11
 • Banner 12
 • Banner 13
 • Banner 14
 • Banner 15
 • Banner 16
 • Banner 17
 • Banner 18
 • Banner 19
 • Banner 20
 • Banner 21
 • Banner 22

På jakt etter passende eiendom

Sotozenordenen vokser stadig og med gode medlemstall og verdifullt dugnadsarbeid er vi på jakt etter en eiendom vi kan utvikle til vårt formål. Da vi for lenge siden har vokst ut av våre nåværende lokaler ønsker vi å kjøpe en eiendom i Kristiansandsregionen. Vi har behov for rom…

Det er mange som lurer på…

…hvorfor vi ikke er tilsluttet Buddhistforbundet. Svaret er enkelt; fordi Den norske sotozen buddhistorden er et eget og uavhengig trossamfunn, som administreres av vårt eget ordenskontor. Buddhistforbundet er også et trossamfunn. Sotozenordenen er ikke et medlem der, på samme…

Velkommen til zenmeditasjon i 2018.

Tirsdager er det kveldsmesse, zazen og te i vårt lille tempel i Vågsbygdveien 81 i Kristiansand fra kl. 20- 21.30. Torsdager, også i Kristiansand, er det Zazen i Lund Yoga Studio fra kl. 19-20.30, Nye Teglverksvei 7a. Alle er velkomne.
Har du ikke praktisert zazen tidligere kan du få en innføring her:
https://www.youtube.com/watch?v=nzbIIJGWueU

Vi trenger flere medlemmer for å realisere våre planer for et kloster i regionen. Medlemskapet er helt gratis.
http://www.sotozen.no/bli-medlem

Nyttårshilsen fra Japan

Den første dagen i året er det tradisjon for at abbeden eller abbedissen ved et av våre klostre gjør en nyttårskalligrafi. Min ordensfar Koshu Itabashi (92) erkebiskop og abbed ved Gotanjoji kloster i Japan, gjorde nettopp denne kalligrafien med en «voksen» pensel. Påskriften lyder «Mu ichi motsu» og betyr «ingenting å binde seg til» med andre ord å være fri fra alle jordiske bindinger og akseptere tingene (livet) slik det er. Dette betyr ikke at vi er likegyldige snarere tvert om, at vi gjennom vår praksis skal erkjenne at alt er forgjengelig og at livet må gå sin gang. En oppfordring til oss alle sammen om å gjøre vårt beste her og nå uten å bekymre oss for hva som måtte komme.
Godt nytt år! Se flere bilder på Facebook!

Godt nyttår!

Første nyttårsdag har vi tradisjon for å holde minnemesse over familie og venner som har gått bort. Men selv om vi mines i døden er det like viktig at vi samtidig feirer livet. For slik som døden er livsviktig samles våre tanker i bønn for det som er og for det vi har i vente. Bortsett fra nedbør kommer lite dalende ned fra himmelen. Vi må tenke det, ville det og så gjøre noe med det. Alle på hvert vårt vis. For i hvert møte med noe eller noen har vi anledning til å sette oss selv litt til siden, glemme oss selv et øyeblikk, for så å finne det vakre i det andre.

50.000 kroner i gave

Fra en usedvanlig sjenerøs dame har vi nylig mottatt en stor donasjon. Vi takker hjertelig og vet at den kommer til stor nytte i vårt klosterprosjekt. 

Vi benytter anledningen til også å takke alle dere som er med og støtter oss med et månedlig beløp.

Alt vel for alle levende i nye året.

Vintersolverv, julefeiring og buddhisme

Da er det igjen den tiden på året hvor vi får spørsmål om buddhister feirer jul. Det er flere måter å feire eller markere julen på. I norrøn tid lyste man julefreden rundt vintersolverv, for da skulle alle forberedelser være ferdige til Jul. I følge Gulatingsloven som stammer fra før år 900 var det påbudt å brygge juleøl, ellers ble man bøtelagt. I dag er «Christmas» for kristne en sentral feiring av Jesu fødsel og har naturligvis ingenting i buddhistisk praksis å gjøre. Som buddhister er vi frie og ikke begrenset til egne høytider. For mange norske buddhister er Jul en viktig familietradisjon med mat og drikke. Som vi ser av et lite utdrag av Buddhas siste tale er «Takknemlighet» og å avstå fra «å fråtse» og skal vi legge til «å kaste mat» viktige påminnelser.

Året i Haugesund Zensenter

Ja, så har allerede et år har gått siden Haugesund Zen Senter ble formelt etablert. Initiativet kom ut av et sterkt ønske om å ha et Zen buddhistisk felleskap å praktisere sammen med her lokalt på Haugalandet. I mangel av et slikt miljø tok jeg initiativ til å starte opp Haugesund Zen Senter for å tilrettelegge for et sted og et felleskap hvor mennesker som er praktiserer og interessert i Zen og Zen-Buddhisme kan møtes og praktisere sammen. Roger Stavland og Henrik Kolstø Hansen (Taii) ble med på etableringen og vi signerte alle på stiftelses dokumenter med vedtekter og formålsparagrafer i fellesskap.
Nå har et år passert siden oppstarten av Haugesund Zen Senter, og dette første året vil jeg oppsummert si har vært et godt oppstartsår. Vi har fått god støtte og hjelp av vår lærer Såzen Kusano Larsen Roshi. 3 ganger har han besøkt oss og gjennomført 3 innføringer i zen og zazen for nye medlemmer, samt avholdt en mini sesshin for 11 deltakere med både zazen-praksis, undervisning og innføring i Kalligrafi, innvielser og en sosial sammenkomst over en flott middag laget av vår egen kokk Henrik Taii. Vi fikk i denne anledning også hyggelig besøk av David (Seizan) fra Florø.

Siste uke i 2017

Så var det siste kvelden for i år. Til torsdag 14. desember blir det årets siste zazen i Lund Yogasenter. I kveld ble det holdt innvielse i vårt lille tempel og Christian, som fyller 50 år i dag, mottok Dharma-navnet Teigetsu. På de 15 årene vi har hatt vårt virke i Norge har 63 personer blitt innviet og mottatt et Dharma-navn, 5 munker og 2 nonner har blitt ordinert, 20 par har blitt ekteviet, 8 barn velsignet og en ungdom har stått til konfirmasjon. Vi takker alle som har gjort vårt virke mulig enten med et medlemskap eller bidratt med støtte på annet vis. Vi ser frem til årene som kommer og et større tempel som kan huse våre ulike aktiviteter.
Det koster ingenting å støtte oss med et medlemskap og du gir et viktig bidrar til vårt zenbuddhistiske fellesskap.
http://www.sotozen.no/bli-medlem
Vi ønsker dere alle en riktig god førjulstid og måtte denne mørke tiden av året bring av lys og varme. Alt vel!

Takk for 15 fine år!

I går kveld var vi samlet i Kristiansand for å markere at Sotozen orden har vært i Norge i 15 år. Nydelige mennesker fra nært og fjernt hadde, til tross for julebord- og førjulsstrid, tatt turen og tatt med mat for et felles måltid. 8. desember markerer slutten på stilledagene og er dagen da Siddhartha Gotama ble den historiske Buddha. 10 desember fungerte like fint og kvelden startet med en kort lysmesse til minne om Gotamas opplysning. Etter høyoffer ble Hjertetalen resitert og lovsangen «O hellig er din visdoms lys». Mens vi spiste og koste oss ble det vist «lysbilder» over historien om hvordan ordenen i Norge ble til, det som har skjedd og hva som er gjort i løpet av disse 15 årene. Broder Dåshu, som er den første munken ordinert på norsk jord, hadde konferert med kollegiet som besluttet å bruke anledningen til en liten overraskelse. Såzen som har vært munk og i aktiv tjeneste i 20 år ble tildelt tittelen «eldstebroder». Som bevis på ble tittelen med et bilde av en gammel, skallet mann med rullator festet til kragen. 

Sotozen i Vest!

Chirin som leder Sandnes og Stavanger Zen Senter inviterte oss til å snakke om zen og zazen som metode. En flott gjeng samlet i tre timer på Varatun Gård i Sandes. Det er flott og se at slike initiativ til å skape en zazen-gruppe gir resultater. Stadig flere finner veien til zen-praksis hvor vi kan sitte sammen i oppmerksomt nærvær og dele både stillhet og tanker med hverandre. Søster Anjun og meg selv takker for hyggelig samvær og håper vi snart sees igjen.

Se flere bilder på Fb.

Dialogarbeidet de neste ti årene

Fredag 18. november tok broder Kandå og undertegnede turen til Grosås senter i anledning omorganisering av Forum for tro og livssyn i Kristiansand. Vi to representerer styret og ledergruppen i forumet. På et ekstraordinært årsmøte ble nye vedtekter godkjent og ny styreleder Imam Akmal Ali valgt.
Jeg var spurt av forumets daglig leder om å innlede til temaet: Nøytralitet og tilhørighet, og hvor spørsmålet lyder: Bør vi bruke «nøytrale» lokaler, symboler ol. i våre åpne arrangementer? Eller kan vi ved å benytte hverandres egnede lokaler også på den måten vise at vi tolererer, respekterer og gir rom for et mangfold og hverandres / andres ståsted?
Kjære dialogvenner. På min arbeidsplass KKG er Norskfaget i år et såkalt felles satsningsområde, og med mine 24 år i skolen vil denne lille innledningen vil bære preg av det. 

Side 6 av 31

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284