Den Norske Sotozen Buddhistorden

 • Banner 23
 • Lysbilde01
 • Banner 01
 • Banner 02a
 • Banner 02b
 • Banner 03
 • Banner 04
 • Banner 05
 • Banner 06
 • Banner 07
 • Banner 08
 • Banner 10
 • Banner 11
 • Banner 12
 • Banner 13
 • Banner 14
 • Banner 15
 • Banner 16
 • Banner 17
 • Banner 18
 • Banner 19
 • Banner 20
 • Banner 21
 • Banner 22

På jakt etter passende eiendom

Sotozenordenen vokser stadig og med gode medlemstall og verdifullt dugnadsarbeid er vi på jakt etter en eiendom vi kan utvikle til vårt formål. Da vi for lenge siden har vokst ut av våre nåværende lokaler ønsker vi å kjøpe en eiendom i Kristiansandsregionen. Vi har behov for rom…

Det er mange som lurer på…

…hvorfor vi ikke er tilsluttet Buddhistforbundet. Svaret er enkelt; fordi Den norske sotozen buddhistorden er et eget og uavhengig trossamfunn, som administreres av vårt eget ordenskontor. Buddhistforbundet er også et trossamfunn. Sotozenordenen er ikke et medlem der, på samme…

Vi gratulerer med dagen 8. mars

Uten disse to kvinnene - ingen buddhisme!
Buddhas biologiske mor er opplagt en betydningsfull kvinne sett med buddhistiske briller, men etter henne så er kanskje hans tante Pajapati, buddhismens aller viktigste. Jeg våger den påstand at prins Sidharta kanskje ikke ville blitt en Buddha og at nonnene ikke hadde fått noen plass i det buddhistiske fellesskapet uten den sistnevnte kvinnen!
Da Buddhas mor, dronning Maya gikk bort sju dager etter at hun fødte sin sønn, tok hennes yngre søster over morsrollen og oppdro gutten som sin egen.

Dikt av zenmester Dogen

 

 

 

 

Hele mitt liv,forvirret av virkelighet og illusjon, sant og usant. Nå, jeg frydes over månens lys. Jeg ler i vinden og lytter til fuglenes sang. De mange år jeg har tilbrakt i stillhet. Av enorme hvite lag dekkes fjellet. I vinter, med ett, for første gang det snøkledde fjell.

For de som tenker på å bli munk eller nonne

Zenmester Eihei Dogen (1200-1253) skriver i Zuimonki - kapittel 3 del 2:
En nonne spurte zenmester Dogen: «Også helt alminnelige kvinner studerer jo buddhismen. Er det noen grunn til at en nonne, på tross av noe få menneskelige laster er uskikket til slike studier?» Dogen svarte: «Du tar feil. For selv om helt alminnelige kvinner kan studere buddhismen og bli opplyste, de som har forlatt det sekulære livet og blitt nonner vil ikke fatte Buddhas vei med mindre de utviser rett besluttsomhet.

Begrepet bønn i ulike religioner

Forum for tro- og livssyn i Kristiansand arrangerte dialogkveld. Filmen «BØNN» regissert av Lars Petter Gallefoss ble etterfulgt av et panel hvor ulike religiøse ledere snakket om betydningen tro i sin tradisjon.

God kveld alle sammen. Som buddhistprest er jeg spurt om å si noen ord om bønn.
Aller først er det viktig for meg å presisere at buddhismen ikke er en homogen gruppe mennesker som forholder seg til de mange ting på ett og samme vis. Buddhismen består av mange retninger, mange tradisjoner og der til et mangfold av kulturer, språk, skikk og bruk.
Innenfor buddhismen finner vi altså et stort spekter - fra enkle pragmatiske tilnærminger til de esoteriske, svært åndelige, spirituelle og dypt religiøse. Bønn kommer til uttrykk på mange ulike vis i buddhistiske praksis. Felles for alle buddhistkulturer er at vi samler våre hender og bøyer vårt hode. Noen ganger legger vi sågar pannen mot gulvet.

Buddhas bortgang

Fra morsdag og feiring av livets begynnelse til Buddhas bortgang og livets slutt. I kveld var vi samlet til «Vår frelsers messe» og lovsang som er en årlig markering av Buddhas død.
Buddha sier det er vanskelig å fødes som menneske.. Det er sikkert sant, men det er neimen ikke alltid så enkelt «å leve» som menneske heller. Når vi buddhister minnes Buddhas eller andres død, uten familietilknytning eller i nær relasjon, så er det med tanker om livet. Når livet reflekteres over ser vi at det er både skjørt og robust, lettvint og strevsomt, gledelig og sørgelig, kortvarig og langt. Middelveien er å være glad når vi har noe å glede oss over og sorgfull når vi opplever fortvilelse. Ingen kan bare leve i gleden eller i sorgen. Så lever og dør vi ikke bare for oss selv. Buddhistisk altruisme er menneskets grenseløse

Gratulerer med dagen alle mødre

Mor, mamma eller moder er ikke bare knyttet til kvinnen som bar oss fram og fødte oss, men også et symbol på alt som gir liv. Uttrykket «Moder jord», som er en del av vår dagligtale, er det vi kaller en personifisering av naturen som noe livgivende, nestekjærlig og oppofrende. Ordet «natur» kommer fra det latinske ordet «natura» og betyr «fødsel» og «in natura» betyr «i naturlig tilstand». I Buddhas lære er det denne «naturlige tilstand» eller «buddha-naturen» som vi søker å erkjenne eller våkne til. Buddhas mor Mahamaya, som gikk bort bare få dager etter å ha født sitt eneste barn, bør så vist minnes på morsdagen. Kvinnen og moderrollen er sentral i buddhismen. Vi husker Buddhas tante Mahapajapati som både var hans fostermor og kvinnen vi kan takke for nonnenes plass i vår buddhistiske fellesskap.

Kjære venner i Dharma

Det går bokstavelig talt mot lysere tider. Vi har aldri før fått så mange nye medlemmer i løpet av årets første måned som i år. Det betyr at stadig flere finner arbeidet vårt viktig og planene for et kloster i Norge spennende. 3793 personer følger oss på Facebook, velkommen skal dere være. I neste uke samles styre til årsmøte i ordenen og stiftelsen hvor bl.a. regnskapstallene er svært positive. Dette er takket være våre medlemmer som statens gir oss et verdifullt tilskudd for, støtteavtalen som mange er med på og fordi alle som sitter i styre og stell arbeider uten honorar. Vi håper at vi ganske snart kan kjøpe en eiendom som kan utvikles og passe vårt formål og vår praksis.
Vi gleder oss over stadig lysere tider. http://www.sotozen.no/bli-medlem

Sesshin i Haugesund zen-senter

I helgen var jeg invitert til Sesshin (retreat) i Haugesund. Zen-senteret har holdt på i ca. ett år og tilbyr ukentlige sittinger og en studiegruppe under ledelse av Kåei Pettersen. Sesshin betyr bokstavelig talt «å berøre hjertet eller bevisstheten». Sakt på en annen måte dreier det seg om å samle seg om bevisstheten. Om det er en eller flere dager kan en Sesshin oppleves som vidunderlig, berikende, smertefull og krevende på samme tid. Det er som regel mange intense sittinger (Zazen), foredrag, arbeidsoppgaver, resitasjon av sutra eller tekst, rituelle måltider etc. Denne gangen var det Hjerte Sutra som ble introdusert. Et annet tema denne gangen var begrepet «Mu Ichi Motsu» som direkte oversatt leses «ikke en eneste ting». Det betyr ikke at vi ikke finnes noe eller at vi ikke skal eie noe, men at vi ikke skal la oss eie av noe og at i alle møter må det finnes separasjon. Med andre ord å kunne gi slipp på og ikke klamre eller ha usunne bindinger til noe eller noen.

God helg!

Vi har i mange år tatt imot studenter både fra UiA og Mediehøgskolen Gimlekollen som gjør oppgaver i feltet. I kveld var det journalistikkstudent Sondre som filmet og intervjuet oss om ordenens virke og vårt behov for å kjøpe en eiendom som passer vårt formål. Vi gleder oss til resultatet i slutten av neste uke. Måtte alle få en riktig fin vinterhelg!

 

Side 5 av 31

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284