Den Norske Sotozen Buddhistorden

 • Banner 23
 • Lysbilde01
 • Banner 01
 • Banner 02a
 • Banner 02b
 • Banner 03
 • Banner 04
 • Banner 05
 • Banner 06
 • Banner 07
 • Banner 08
 • Banner 10
 • Banner 11
 • Banner 12
 • Banner 13
 • Banner 14
 • Banner 15
 • Banner 16
 • Banner 17
 • Banner 18
 • Banner 19
 • Banner 20
 • Banner 21
 • Banner 22

På jakt etter passende eiendom

Sotozenordenen vokser stadig og med gode medlemstall og verdifullt dugnadsarbeid er vi på jakt etter en eiendom vi kan utvikle til vårt formål. Da vi for lenge siden har vokst ut av våre nåværende lokaler ønsker vi å kjøpe en eiendom i Kristiansandsregionen. Vi har behov for rom…

Det er mange som lurer på…

…hvorfor vi ikke er tilsluttet Buddhistforbundet. Svaret er enkelt; fordi Den norske sotozen buddhistorden er et eget og uavhengig trossamfunn, som administreres av vårt eget ordenskontor. Buddhistforbundet er også et trossamfunn. Sotozenordenen er ikke et medlem der, på samme…

Dialogkveld - Kristiansand

Dialogkveld mandag 15. april – Forum for Tros- og livssyn Kristiansand. Tema: Respekt og toleranse, hva betyr dette for meg og min tro. Er det grenser for hva vi må respektere og tolerere. Dialogmøte fant sted i biblioteket.

Dialogforum - Kristiansand 15. april

Såzen Osho satt mange år i styret for Forum for tros- og livssyn i Kristiansand. For ett år eller to siden ble det i forumet etablert et "Lederforum" hvor ledere fra flere tros- og livssynsorganisasjoner er samlet til dialog. Såzen Osho er representert der. Søster Anjun har de siste årene hatt plass i styret for FTL i Kristiansand. Vi håper at flere tros-og livssynsorganisasjoner ser verdien av å delta i et slikt forum. Vi gleder oss til mandag.

Bli en Sotozen-venn

Kånen, 55 fra Harstad

Jeg har vært medlem av Ordenen i vel et år nå. Min interesse for det eksistensielle, samt hvordan finne fred i mitt indre, begynte allerede i barndommen.

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284