Den Norske Sotozen Buddhistorden

 • Banner 23
 • Lysbilde01
 • Banner 01
 • Banner 02a
 • Banner 02b
 • Banner 03
 • Banner 04
 • Banner 05
 • Banner 06
 • Banner 07
 • Banner 08
 • Banner 10
 • Banner 11
 • Banner 12
 • Banner 13
 • Banner 14
 • Banner 15
 • Banner 16
 • Banner 17
 • Banner 18
 • Banner 19
 • Banner 20
 • Banner 21
 • Banner 22

På jakt etter passende eiendom

Sotozenordenen vokser stadig og med gode medlemstall og verdifullt dugnadsarbeid er vi på jakt etter en eiendom vi kan utvikle til vårt formål. Da vi for lenge siden har vokst ut av våre nåværende lokaler ønsker vi å kjøpe en eiendom i Kristiansandsregionen. Vi har behov for rom…

Det er mange som lurer på…

…hvorfor vi ikke er tilsluttet Buddhistforbundet. Svaret er enkelt; fordi Den norske sotozen buddhistorden er et eget og uavhengig trossamfunn, som administreres av vårt eget ordenskontor. Buddhistforbundet er også et trossamfunn. Sotozenordenen er ikke et medlem der, på samme…

Zen-igjen på Agder Folkehøyskole

Dette må være tiende året at Såzen er invitert til å holde et tretimers seminar om zen og buddhismen ved Folkehøyskolen i Søgne. Et 50-talls elever benyttet en lørdag formiddag til å høre Såzen og Anjun fortelle om buddhistisk kultur og zen-praksis.

Velkommen hjem søster Anjun

Sent tirsdag kveld ankom søster Anjun Kjevik lufthavn etter tre måneder i japansk kloster. I år var studiet lagt til Chosen-ji kloster i Miagi kommune, nord for Tokyo. Fra 25. august til 18. november gikk dagene med til zenmeditasjon, messer og ritualer, måltider, arbeid og teoretiske og praktiske studier.

Vi trenger din hjelp!

Vi er glade for at stadig flere støtter oss med et medlemskap, som forøvrig er helt gratis. For å finne en passende eiendom, gjerne her nede på Sørlandet, trenger vi hjelp til å lete. En eksisterende eiendom med et bygg vi kan bruksendre og flytte inn i, gjerne med 2-3 mål tomt. Vennlig hilsen Det hellige freds kollegium, styret i Ordenen og styret i Stiftelsen.

Lovsangprosjektet tar form

I Ordenens lovsangprosjekt er vi nå i gang med lovsang nr. 5. Målet vårt om å ha 10 lovsanger ferdig innen desember 2014 ser ut til å gå fortere enn planlagt. Dette er et spennende pionerarbeid som vi håper mange vil finne glede ved å lytte til eller være med å synge. Alt vel! Hilsen lovsanggruppen.

Bare sitt!

Å sitte er så naturlig og så viktig at vi gjør det i lange perioder av gangen, hver dag, hele livet. På et tidlig utviklingstrinn sitter vi riktig og er oppmerksomt til stede.

Hjelp oss å lete!

Siden ordenen ble etablert i Norge i 2002, har vi arbeidet jevnt og trutt. Formålet er å danne et zen-buddhistisk fellesskap, bygget på Buddhas lære, i den 766 år gamle japanske Sotozen Ordens tradisjon.

Sitt for livet!

"Det er bedre å sitte stille og ikke gjøre noen ting, enn å vandre omkring og lure på hva du skal foreta deg"

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284