Den Norske Sotozen Buddhistorden

 • Banner 23
 • Lysbilde01
 • Banner 01
 • Banner 02a
 • Banner 02b
 • Banner 03
 • Banner 04
 • Banner 05
 • Banner 06
 • Banner 07
 • Banner 08
 • Banner 10
 • Banner 11
 • Banner 12
 • Banner 13
 • Banner 14
 • Banner 15
 • Banner 16
 • Banner 17
 • Banner 18
 • Banner 19
 • Banner 20
 • Banner 21
 • Banner 22

På jakt etter passende eiendom

Sotozenordenen vokser stadig og med gode medlemstall og verdifullt dugnadsarbeid er vi på jakt etter en eiendom vi kan utvikle til vårt formål. Da vi for lenge siden har vokst ut av våre nåværende lokaler ønsker vi å kjøpe en eiendom i Kristiansandsregionen. Vi har behov for rom…

Det er mange som lurer på…

…hvorfor vi ikke er tilsluttet Buddhistforbundet. Svaret er enkelt; fordi Den norske sotozen buddhistorden er et eget og uavhengig trossamfunn, som administreres av vårt eget ordenskontor. Buddhistforbundet er også et trossamfunn. Sotozenordenen er ikke et medlem der, på samme…

Vi trenger din hjelp!

Vi er glade for at stadig flere støtter oss med et medlemskap, som forøvrig er helt gratis. For å finne en passende eiendom, gjerne her nede på Sørlandet, trenger vi hjelp til å lete. En eksisterende eiendom med et bygg vi kan bruksendre og flytte inn i, gjerne med 2-3 mål tomt. Vennlig hilsen Det hellige freds kollegium, styret i Ordenen og styret i Stiftelsen.

Lovsangprosjektet tar form

I Ordenens lovsangprosjekt er vi nå i gang med lovsang nr. 5. Målet vårt om å ha 10 lovsanger ferdig innen desember 2014 ser ut til å gå fortere enn planlagt. Dette er et spennende pionerarbeid som vi håper mange vil finne glede ved å lytte til eller være med å synge. Alt vel! Hilsen lovsanggruppen.

Bare sitt!

Å sitte er så naturlig og så viktig at vi gjør det i lange perioder av gangen, hver dag, hele livet. På et tidlig utviklingstrinn sitter vi riktig og er oppmerksomt til stede.

Hjelp oss å lete!

Siden ordenen ble etablert i Norge i 2002, har vi arbeidet jevnt og trutt. Formålet er å danne et zen-buddhistisk fellesskap, bygget på Buddhas lære, i den 766 år gamle japanske Sotozen Ordens tradisjon.

Sitt for livet!

"Det er bedre å sitte stille og ikke gjøre noen ting, enn å vandre omkring og lure på hva du skal foreta deg"

Bli en SotoZen-venn du også!

Anita & Torstein fra Oslo

Vi skjønte begge tidlig i våre liv at kristendommen ikke var det rette for oss. Vi ble begge døpt i kirken og vi giftet oss i kirken av tradisjon og ikke av tro. Når vi senere begynte å lese om de forskjellige regionene og så om de på TV, skjønte vi at buddhismen var det vi allerede trodde på men ikke tidligere hadde kunne sette i en så klar kontekst. Så når vi flyttet til Kristiansand for mange år siden og fikk vite at det faktisk fantes et buddhistisk miljø, var valget for oss enkelt. Vi ble medlem i 2006 og har ikke angret en dag siden.

 

Sangere ønskes til buddhistisk lovsangkor

Kjære SotoZen-venner

Som mange vet har vi arbeidet en stund med lovsangprosjektet. Det vil derfor være helt naturlig å følge opp å etablere et kor. Så vidt vi kjenner til så finnes det ingen slike kor i Norge.

Vi vil gjerne invitere SotoZen-venner med i etableringen av Ordenens lovsangkor. Koret trenger både kvinner og menn, og i første omgang vil koret bestå av Ordenens medlemmer. Skulle det være ikke-medlemmer som skulle ha forferdelig lyst til å være med, må vi selvsagt gi rom for det.

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284