Den Norske Sotozen Buddhistorden

 • Banner 23
 • Lysbilde01
 • Banner 01
 • Banner 02a
 • Banner 02b
 • Banner 03
 • Banner 04
 • Banner 05
 • Banner 06
 • Banner 07
 • Banner 08
 • Banner 10
 • Banner 11
 • Banner 12
 • Banner 13
 • Banner 14
 • Banner 15
 • Banner 16
 • Banner 17
 • Banner 18
 • Banner 19
 • Banner 20
 • Banner 21
 • Banner 22

På jakt etter passende eiendom

Sotozenordenen vokser stadig og med gode medlemstall og verdifullt dugnadsarbeid er vi på jakt etter en eiendom vi kan utvikle til vårt formål. Da vi for lenge siden har vokst ut av våre nåværende lokaler ønsker vi å kjøpe en eiendom i Kristiansandsregionen. Vi har behov for rom…

Det er mange som lurer på…

…hvorfor vi ikke er tilsluttet Buddhistforbundet. Svaret er enkelt; fordi Den norske sotozen buddhistorden er et eget og uavhengig trossamfunn, som administreres av vårt eget ordenskontor. Buddhistforbundet er også et trossamfunn. Sotozenordenen er ikke et medlem der, på samme…

En trefoldig takk for i år

Takk til alle dere som har funnet oss og blitt et medlem av vårt zenbuddhistiske fellesskap. Hver og en av dere er viktige, både for en gjensidig støtte i vår praksis, men også for at et større fellesskap gir oss mulighet til å realisere viktige prosjekter. Vi har fått til mye på 12 år, og i årene som kommer skal vi sammen realisere mange gode prosjekter og bidra til at Norge blir et godt sted å leve for alle mennesker.

Lysmesse - Markering av Buddhas opplysning

Den 8. desember blir det hvert år holdt lysmesse I vårt lille tempel i Kristiansand. Lysmesse kalles messen som markerer natten da Sidharta ble en Buddha. Da bæres frem høyoffer som er søtt vann, søt te og søte saker.

Litteratur-link

Etter mange henvendelser om anbefalt litteratur har vi nå laget en ny link på siden vår. Her kan du finne mye og variert buddhistisk litteratur på norsk. 

Litteratur

Nå er boken i butikken!

I boken «50 fortellinger om Buddha» presenteres et knippe fortellinger om prinsen fra kongeriket Shakya som ble den historiske Buddha. Vi følger Buddha gjennom hele hans liv som menneske på jorden – fra den mirakuløse fødselen og oppveksten som prins til oppvåkningen og et langt liv som læremester.

Fortellingen om den iherdige munken

Da Buddha fortalte at han kun hadde få måneder igjen å leve, var det mange munker som ble opprørte. De viste ikke hva de skulle gjøre så de holdt seg i nærheten av Buddha. Men det var en munk som ikke gjorde som de andre, han het Attadatta. Han hadde bestemt seg for å bli opplyst

Buddha-natur

Bevissthet
I buddhistisk kontekst handler bevissthet om oppmerksomt nærvær. Å være bevisst på egne tanker, handlinger og holdninger er selve veien og selvinnsikten, vår buddha-natur, og til sist å være en Buddha.

Uselvisk
For den som kan sette seg selv til side og se at andres meninger og behov er like viktige som ens egne, kan kalles uselvisk.

Buddhas lære - En del av norsk skole

Ikke alt var bedre før, og Ikke alle forandringer er nødvendigvis til det bedre. Det som er virkelig bra, og hvor utviklingen har gått i riktig retning, er faget RLE. Her er religion, livssyn og etikk nedfelt i læreplanen. Det må sies at det nå på politisk hold er brukt mye tid og skattebetalerens kroner på å få K-en (Kristendom) tilbake og faget endret til KRLE.

Bli medlem!

Et medlemskap er gratis og uforpliktende. Ved å bli et medlem av vårt buddhistiske fellesskap gjør du også noe viktig for andre. Med en enkel registrering mottar ordenen hvert år et tilskudd fra staten. I dag har ordenene medlemmer i 17 av landets fylker. Både ordenens prest, munker, nonner og styremedlemmer arbeider uten lønn. Siden vi startet vårt arbeid i 2002 har vi kommet langt på vei, takket være god hjelp og støtte.

Protestfestival i Kristiansand

Praktiseres Mindfulness (zen) og Yoga for mental og fysisk helse eller er det forkledd buddhisme? Er mindfulness og yoga sekulære eller religiøse?Fredag 19. september var det full sal på Haandverkeren hvor

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284