Den Norske Sotozen Buddhistorden

 • Banner 23
 • Lysbilde01
 • Banner 01
 • Banner 02a
 • Banner 02b
 • Banner 03
 • Banner 04
 • Banner 05
 • Banner 06
 • Banner 07
 • Banner 08
 • Banner 10
 • Banner 11
 • Banner 12
 • Banner 13
 • Banner 14
 • Banner 15
 • Banner 16
 • Banner 17
 • Banner 18
 • Banner 19
 • Banner 20
 • Banner 21
 • Banner 22

På jakt etter passende eiendom

Sotozenordenen vokser stadig og med gode medlemstall og verdifullt dugnadsarbeid er vi på jakt etter en eiendom vi kan utvikle til vårt formål. Da vi for lenge siden har vokst ut av våre nåværende lokaler ønsker vi å kjøpe en eiendom i Kristiansandsregionen. Vi har behov for rom…

Det er mange som lurer på…

…hvorfor vi ikke er tilsluttet Buddhistforbundet. Svaret er enkelt; fordi Den norske sotozen buddhistorden er et eget og uavhengig trossamfunn, som administreres av vårt eget ordenskontor. Buddhistforbundet er også et trossamfunn. Sotozenordenen er ikke et medlem der, på samme…

Travel dag!

Først zazen på UiA Grimstad campus, så foredrag og zazen på DetHviteHus i Kristiansand. Foredraget vil om ikke lenge bli lagt ut på siden - neste foredrag er siste onsdag i mars. Takk til alle som kom, lyttet, deltok i dialogen og satt. Sitt for livet!

Innvielse i Tempelet i Kristiansand

At stadig flere med vestlig og etnisk europeisk bakgrunn konverterer til zenbuddhismen er en kombinasjon av vår grunnleggende rett til å velge, og det faktum at buddhismen har slått rot i vårt nordlige kontinent. Hva som får menn og kvinner til å bytte religion får være tema for en annen artikkel, men i dag gleder vi over at fellesskapet vokser. Tirsdag 24. januar ble

Mat – Religiøst foreskrevet eller kulturelt betinget?

En alminnelig misoppfatning er at alle buddhister, i hovedsak munker og nonner, er vegetarianere. Det er derimot korrekt at det i mange buddhistiske klosterkulturer ikke har vært tradisjon for å spise kjøtt. I øyriket Japan som har vært et buddhistisk land siden Naraperioden fra midt på 700-tallet begynte befolkningen først å spise storfe etter 2. verdenskrig. Klostrene som tidligere lå landlig til hadde ingen tilgang på fersk fisk, og noen jaktkultur kan vi knapt tenke oss. I dag hvor mange av klostrene

Spørsmål om kjøtt eller vegetabilsk, eller spørsmål om takknemlighet?

Vi skal ikke ta fra folk retten til å velge det ene eller det andre. Å ha kunnskap og bevissthet om mat og ernæring er en god ting. For den alminnelige mann og kvinne kan man kjøpe og tilberede hva forretningene formår, mens munker og nonner som lever på folks giverglede, viser takknemlighet ved å spise det de får. I et tempel eller kloster finnes,

Klosterbrev fra søster Anjun

Mandag den 25. august 2014 kl. 06:15 gikk reisen min fra Kristiansand til Japan. Jeg ankom jeg Toshoji kloster ca. kl. 19:00. De neste 5 dager var jeg i isolat kalt «Tangario», det vil si at jeg var alene i stillhet på et rom hvor tiden gikk med til meditasjon og opplæring i klosterets rutiner. En fast person hadde kontakt med meg, lærte meg opp, hentet og bragte meg hit og dit som til messer og måltider.

Er formidling en form for misjon?

For omtrent tiende året på rad ble jeg søndag 1. februar invitert til å forelese om buddhismen for studenter ved Agder Folkehøyskole. Å høre på meg i 3 timer, spesielt på en søndags formiddag, er sikkert ikke det letteste, men studentene holdt ut og stilte gode spørsmål. Som pedagog forstår jeg forskjellen på misjonering og kunnskapsformidling, og slutter meg til det prinsipp at skolen ikke skal være en misjonsmark for tros- og livssynssamfunn.

Innvielse i Bugakuji Zen-tempel

27. januar ble Steffen innviet i vårt tempel i Kristiansand og mottok Dharmanavnet Kandå.

Innvielsen ble innstiftet for over 2500 år siden ved Shakyamuni Buddha og er et ritual der man avlegger løfter og får et buddhistisk navn (Dharmanavn). Munken eller nonnen som foretar innvielsen kalles en minister, og den som blir innviet og avlegger løftene kalles supplikant.

Betydningen av våre flagg

Fargene i det norske flagget skal minne oss om vårt lille land som vi synger i en av våre nasjonalsanger: "i trefarget drakt, svøpt i et gjenskinn av flaggets fargeprakt". Det røde er husene og kveldssolen, det hvite er snøen og bjerkestammen, mens det blå er breen og blåklokken. På samme vis gir det buddhistiske flagget mening

Må jeg meditere for å være zenbuddhist?

Husk at «Zen» betyr bevissthet eller «oppmerksomt nærvær». Å være oppmerksom og nærværende er det aller viktigste, hvilken metode du velger for å øve på dette velger du selv. For å besvare spørsmålet med et annet: «Kan man kalle selv en kristen uten å delta aktivt i bønn? Ja visst, vil mange kanskje si, og på samme vis er jeg overbevist om at du kan

Velkommen til et nytt år med zenmeditasjon

- Tirsdager fra kl. 20-20.30 i vårt lille tempel i Vågsbygd. Har du ikke vært her før send en sms på 90 858 838.
- Onsdager fra kl. 19-20 i Det Hvite Hus i Kristiansand. Skippergaten 6, 3.etasje sal 2.

Uansett når og hvor du sitter - sitt for livet! _/\_

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284