Den Norske Sotozen Buddhistorden

 • Lysbilde01
 • Banner 01
 • Banner 02a
 • Banner 02b
 • Banner 03
 • Banner 04
 • Banner 05
 • Banner 06
 • Banner 07
 • Banner 08
 • Banner 10
 • Banner 11
 • Banner 12
 • Banner 13
 • Banner 14
 • Banner 15
 • Banner 16
 • Banner 17
 • Banner 18
 • Banner 19
 • Banner 20
 • Banner 21
 • Banner 22

Vi ønsker å leie eller kjøpe

Da vi for lenge siden har vokst ut av våre nåværende lokaler ønsker vi å leie eller kjøpe en eiendom i Kristiansandsregionen. Vi har behov for rom til forsamling og meditasjon, kjøkken samt boenhet for munker og nonner. Alle tips tas imot med takk. Kontakt vårt kontor på e-post:…

Det er mange som lurer på…

…hvorfor vi ikke er tilsluttet Buddhistforbundet. Svaret er enkelt; fordi Den norske sotozen buddhistorden er et eget og uavhengig trossamfunn, som administreres av vårt eget ordenskontor. Buddhistforbundet er også et trossamfunn. Sotozenordenen er ikke et medlem der, på samme…

Sotozen i et religions og livssynsmangfold

Forum for Tro og Livssyn Kristiansand arrangert også i år Fredskonsert hvor vi også leste hverandres tekster. Forumets daglige leder Liv Mørland ønsket velkommen.
Fellessang: Til ungdommen - Pianist, Anne-Britt Jørgensen Forsanger, Hildegunn
Hinduismen: Fra Vedaene. Brihadaranyaka Upanisahd. Bhagavad-gita 2:65-66
Harpe og sang. Kris Guleng: Shema/Shabbat Evening, sang og keltisk harpe «Brage».
Buddhismen: Dhammapada 197, 201, 405, 406. Fra Metta-Sutta. Lest av representant fra St. Ansgar katolske menighet.
Buddhistisk lovsang: broder Såzen Larsen, broder Kandå og søster Anjun

På påskefjellet eller ikke!

Den edle åttedelte veien. Del 7 – Rett oppmerksomhet
Rett oppmerksomhet eller tilstedeværelse (Sanmai japansk og Samadhi Sanskrit) tilhører kategorien: konsentrasjon. Ordet Samadhi stammer fra Samadha som betyr «å samle» eller «å føre sammen».
Med andre ord en ens-rettet bevissthet. Så blir spørsmålet rettet mot «hva?» og «hvordan?».
I vårt daglige liv kan vi se denne formen for bevissthet på to måter: A) For eksempel konsentrasjon som bilkjøring hvor observasjon (sanseinntrykk) kombineres med analyse, beslutning og handling.
B) Konsentrasjon som en systematisk, meditativ metode hvor vi siter stille og foretar en «ren» observasjon av det som foregår, her og nå, øyeblikk for øyeblikk, i og utenfor oss selv.
La oss starte med bilkjøring, og selv om du ikke kjører bil så vil du forstå denne sammenligningen. I USA gjorde et forsikringsselskap en studie hvor de ville finne svar på hvorfor folk kolliderte så mye. Et ord som var gjennomgående i undersøkelsen var «dagdrømming».

Når vi feirer Buddhas fødsel

Takk til alle som tok turen til vårt tempel i kveld for lysmesse og sosialt samvær med nydelige kaker. De færreste av oss blir minnet, langt mindre hyllet på vår fødselsdag etter at vi har forlatt dette livets legeme. Ellers er det til stadighet kjente navn som dukker opp, noen har vært berikende for menneskeheten, andre en skamplett. Noen har bidratt til liv, andre har tatt liv i stor skala. Buddhas fødsel 8. april, lovprises i liturgien, gjennom ritualene og sangene fordi han var et opplyst menneske som talte sannheten. En sannhet som er like gjeldende i dag som da han vandret blant mennesker for over 2500 år siden.
Ikke bare var han en Buddha, men han sa at vi alle er opplyste mennesker og gav oss en lære og en metode slik at vi kunne forså hva vår egen Buddha-natur innebærer. En lære som bygger på egendisiplin, nestekjærlighet og fred. Metoden som i vår kalles zazen (å sitte i oppmerksomt nærvær) handler om å forstå hva og hvem vi er.

Se flere bilder på vår Facebookside. https://www.facebook.com/sotozennorge/

 

Hver dag er en hellig-dag!

På vårt lille tempelkjøkken har jeg sørget for at de nye lovsangbøkene inneholder plastlomme med cd.
http://www.sotozen.no/butikken Den ellers så fredfulle stemningen blir rett som det er avbrutt av nyhetene om terroranslaget i Stockholm som summer i bakgrunnen. Vi tenner lys og røkelse og våre tanker går naturlig nok til alle berørte i denne tragedien. Livet er for mange komplisert og vanskelig, og jeg er overbevist om at det ikke står skrevet i noen hellige skrifter at det blir bedre med hat og vold.

I Dhammapada sier Buddha:
Vers 131: «Den som søker sin egen lykke ved å skade andre som også ønsker å bli lykkelige, han vil aldri noen sinne finne lykken».
Vers 134: «Om du kan forholde deg stille og fredelig som en bjelle som ikke lager lyd, da vil du i sannhet nå den hinsidige visdom, for du har all forbitrelse utslettet».

Gratulerer med dagen!

I vår tradisjon feires Buddhas fødselsdag den 8. april. Og hva kunne da passet bedre enn å markere dette med vår lovsangbok og CD rett fra trykken. Boken som er den første av sitt slag i Norge, muligens i hele Europa, er på 52 sider og forteller litt om vår ordens lovsangtradisjon. Vi presenterer 10 sanger på norsk med notasjon, samt alle tekstene med nærmere forklaring. I en plastlomme i bokens omslag følger det med en CD. CD-en kan også kjøpes separat. Boken er produsert på oppdrag av Den norske sotozen buddhistorden, tekst og komposisjon Såzen Larsen – komposisjon og notasjon Vidar Bø. Bok og CD er publisert på vårt eget forlag Buddhologisk Forlag og kan bestilles fra http://www.sotozen.no/butikken Kr. 260,- inklusive porto.

Barnesigne

Fredag ettermiddag hadde vi den glede å velsigne lille William Leander i vårt tempel i Kristiansand. Med mor og far og gode venner til stede ble seremonien fortettet av broder Såzen med hjelp av søster Anjun og broder Kandå. Vi er naturligvis svært glade for å kunne imøtekomme ønske om våre tjenester som barnesigne, vigsel osv.
Da vi stadig blir flere trenger vi sårt et større sted i Kristiansand og omegn for vår virksomhet. Ønsker du å støtte oss kan du gjøre det enkelt med et medlemskap, som for deg er helt gratis.
http://www.sotozen.no/bli-medlem

Takk for all glede

FNs gledes dag ble markert i vårt lille tempel med sang og zenmeditasjon. Takk til alle som har gledet noen spesielt på denne dagen. Kanskje morgendagen bringer flere muligheter!

«Alt vi er, er et resultat av våre tanker. Sinnet overgår alle ting. Vi blir slik vi tenker».

«Med ett eneste lys kan vi tenne tusenvis av nye lys, og se at lysets levetid blir aldri mindre.
For slik vil glede aldri bli mindre av å dele den».

Buddha

Internasjonal gledesdag

Verden har fått sin egen «gledesdag» som markeres i morgen 20. mars. Det er kongeriket Bhutan i Himalaya som har tatt initiativ til denne internasjonale gledesdagen og gjennom en diplomatisk kampanje har de fått dagen vedtatt i FN. Vi kan anta at alle 193 medlemsland vil markere denne dagen på mange og ulike måter.

Menneskeheten er mangfoldig og det er ulike ting som gir oss gleder ved livet. Det er dessverre ikke gitt alle mennesker å finne verken det som gir livet mening eller glede. Gleden over «bare å være til» er ingen enkel oppgave, men kanskje vi denne dagen kan finne glede i å glede noen annen.

«Om du skulle komme til å gjøre noe av det gode, se til at du gjør det igjen; for den som finner glede ved gode gjerninger vil samle seg av lykke».
Buddha – Dhammapada 118

Kjære alle kvinner og buddhistiske medsøstre

Gratulerer med dagen i dag 8. mars. Vårt tempel og vår orden slår i dag et slag for den internasjonale kvinnedagen. Det er som kjent vanskelig å være profet i eget land og til tross for at Buddha var en av menneskehetens første likestillingsforkjempere, ligger hans fødeland India 2500 år etter hans død, dessverre ennå langt etter i denne kampen. Kvinnen var et offer for en kultur hvor hun var mannens eiendom og hvor tvangsekteskap, barneekteskap og sosial kontroll var deres lodd i livet. At vi mennesker lærer lite av vår historie er en annen kjent sak, og jeg tviler på at Buddha er særlig stolt over dagens indiske gutter og menn som driver organiserte gruppevoldtekter og utfører syreangrep mot jenter og kvinner som sier «nei» og vil gjøre egne valg i livet.

Lovsangprosjektet tar form

Så var det blitt to dager i Rud Studio hvor sangene skal festes til en CD. Dette bok- og CD-prosjektet er ikke av de aller største og det blir neppe noen omfattende turne på koret. Ideen om denne boken startet i Japan i 98 da jeg var novise i Sojiji kloster, men først i 2008 begynte arbeidet med tekstmateriale til 10 utvalgte sanger eller temaer. Tekstene ble til med en kombinasjon av hint fra de japanske sangene og fri diktning og skulle passe til vår tradisjon og vårt buddhistiske årshjul.

Våren 2013 presenterte vi prosjektet for pianist og musiker Vidar Bø, som heldigvis takket ja til å være med. Utfordringen var å finne et musikalsk uttrykk som hadde klare elementer fra både den norske og den japanske musikktradisjonen. Vi lyttet derfor etter likheter og forskjeller og var ute etter tonalitet og ornamentikk som vi mente passet for denne type lovsanger. Musikalske forsiringer som "krulling" eller "kobushi" på japansk, er et eksempel på elementer som norsk og japansk tradisjonsmusikk har til felles.

Side 3 av 25

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284