Den Norske Sotozen Buddhistorden

 • Banner 23
 • Lysbilde01
 • Banner 01
 • Banner 02a
 • Banner 02b
 • Banner 03
 • Banner 04
 • Banner 05
 • Banner 06
 • Banner 07
 • Banner 08
 • Banner 10
 • Banner 11
 • Banner 12
 • Banner 13
 • Banner 14
 • Banner 15
 • Banner 16
 • Banner 17
 • Banner 18
 • Banner 19
 • Banner 20
 • Banner 21
 • Banner 22

På jakt etter passende eiendom

Sotozenordenen vokser stadig og med gode medlemstall og verdifullt dugnadsarbeid er vi på jakt etter en eiendom vi kan utvikle til vårt formål. Da vi for lenge siden har vokst ut av våre nåværende lokaler ønsker vi å kjøpe en eiendom i Kristiansandsregionen. Vi har behov for rom…

Det er mange som lurer på…

…hvorfor vi ikke er tilsluttet Buddhistforbundet. Svaret er enkelt; fordi Den norske sotozen buddhistorden er et eget og uavhengig trossamfunn, som administreres av vårt eget ordenskontor. Buddhistforbundet er også et trossamfunn. Sotozenordenen er ikke et medlem der, på samme…

Nytt fra lovsangprosjektet

Lovsangprosjektet
Tanken om buddhistiske lovsanger på norsk startet for 20 år siden i et kloster i Japan. For 10 år siden startet arbeidet med å velge ut sanger fra vår ordens snart 800 år gammel zenbuddhistiske tradisjon. I de seneste årene har arbeidet pågått med oversettelse, fri diktning og komposisjon. I dag begynner 10 sanger å bli klare i tekt og notasjon. Arbeidsgruppen som består av munker, nonner og medlemmer av lovsangkoret skal nå foreta en gjennomgang. Lovsangene har i dag forslag til følgende titler:

Fredsmesse i Kristiansand

Sacra Art Fredsmesse i Kristiansand
Onsdag 6. mai ble det for 2. året arrangert fredsmesse i Kristiansand Folkebibliotek. Arrangert av Ivar Skippervold og Forum for tro- og livssyn i Kristiansand. Representanter for ulike tros- og livssynssamfunn leste tekster om «Fred» fra hverandres tradisjoner. Mange hadde funnet veien til biblioteket, og det ble en hyggelig time til ro og til ettertanke. Det nytter ikke bare å snakke om fred eller henvise til en verdiplattform, vi må vise at det er fred vi vil ha og fortelle det til hverandre.
Program for kvelden:

To personer innviet

To medlemmer av vår sangha ble innviet i templet i kveld 5. mai. De mottok dharmanavnet Seikå og Dainen. Det er hyggelig å se at fellesskapet vokser, og behovet for et større sted blir bare større og større. Alt vel, hilsen broder Dåshu og broder Såzen.

Byggefondet

Kjære zenbuddhistvenner

2017-regnskapene viser disponible midler pålydende 500 000 kroner. I samråd med vår revisor og jurist har styret i Den norske sotozen buddhistorden og Sotozen stiftelsen opprettet et byggefond. Formålet er å etablere et zenbuddhistisk kloster i Norge jf. ordenens visjon og stiftelsens vedtekter.

Klosteret skal være et åpent og tjenestegjørende tempel samtidig som det er et hjem og en skole for ordenens munker og nonner. Om vi skal bygge helt nytt eller bruksendre en eksisterende eiendom vet vi ikke ennå.

Ny bok om Zen anbefales

Mester Hongzhis veileder til praktisk zen

"Ved å hvile i din indre stillhet og la alt være som det er, gir du slipp på klamringen. Oppriktig, oppvakt og tydelig, trenger du gjennom og slipper alt"


I denne boken forteller den kinesiske zen-mesteren Hongzhi Zhengjue (1091-1157) om hvordan man kan praktisere zen gjennom stillhet og meditasjon. Den virkelige virkelighetspraksisen består i sin enkelhet av å sitte i taus selvobserverende meditasjon. Videre forklarer han at når man fatter dette,

Vigsel til debatt

Innlegg i Fædrelandsvennen fredag 24. april.

Det har i den senere tid vært mye skriving om vigsel av likekjønnede og dertil vigselsliturgi eller mangel på. For noen synes prinsippet om å inkludere likekjønnede å stride mot den hellige skrift, mens for andre er det et spørsmål om fortolkning, medmenneskelighet og en anerkjennelse av likeverd i en ny tid. Jeg skal ikke begi meg inn i teologien, det er andres fagfelt, men i samfunnsdebatten om hvem som har hvilket syn på likekjønnet vigsel vil vi gjerne inkluderes.

Blomstermesse i Templet

Tirsdag 14. april var vi samlet i templet i Kristiansand for å feire Buddhas fødsel. Takk for hyggelig samvær med te og kake. Vårt arbeid fortsetter jevnt og trutt med å finne et større sted slik at alle som ønsker kan besøke oss. Vi er glade for at stadig flere ønsker å være med oss, både i å bygge gode relasjoner og i planene for godt og fungsjonelt tempel/kloster for vår felles praksis. Alt vel! 

Litt om buddhismens hva og hvordan - Del 2

Foredrag DetHviteHus Zendo – onsdag 25. februar 2015

I denne Del 2 fortsetter vi med samme tema og jeg skal si litt om seremonier og ritualer, og hvordan vi kan betrakte disse i buddhismen. Vi starte med å stille spørsmålet: Er seremonier og ritualer nødvendige?

Svaret er helt klart ja og nei. Ritualer og seremonier er like nødvendige for buddhistiske munker og nonner som skogen er for snekkeren. For den menige mann og kvinne kan disse være av lite eller ingen betydning i det daglige, men av stor betydning ved enkelte anledninger. I Sotozen orden skiller vi mellom riter i den monastiske liturgien og riter i tjenesteliturgien.

Litt om buddhismens hva og hvordan - Del 1

Foredrag DetHviteHus Zendo – onsdag 25. februar 2015
Neste foredrag onsdag 25. mars, samme sted kl 1900. 

Jeg skal si litt om hvordan folk oppfatter buddhismen, hvordan den defineres som en religion, og litt om vår praksis og hvorfor denne praksisen er sentral.

Etter mange år med studier, formidling og praksis så er det tydelig for meg at «Buddhismen» er ulike ting for ulike mennesker. Mange av de som jeg snakker med eller som uttaler seg om Buddhismen, starter ofte setningen med: Jeg synes..., jeg tenker at..., jeg føler..., osv. Ikke bare har folk en grunnleggende rett til å tenke, synse og føle, men de kan til og med ha rett, men ikke alltid.

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284