Den Norske Sotozen Buddhistorden

 • Banner 23
 • Lysbilde01
 • Banner 01
 • Banner 02a
 • Banner 02b
 • Banner 03
 • Banner 04
 • Banner 05
 • Banner 06
 • Banner 07
 • Banner 08
 • Banner 10
 • Banner 11
 • Banner 12
 • Banner 13
 • Banner 14
 • Banner 15
 • Banner 16
 • Banner 17
 • Banner 18
 • Banner 19
 • Banner 20
 • Banner 21
 • Banner 22

Vi ønsker å leie eller kjøpe

Da vi for lenge siden har vokst ut av våre nåværende lokaler ønsker vi å leie eller kjøpe en eiendom i Kristiansandsregionen. Vi har behov for rom til forsamling og meditasjon, kjøkken samt boenhet for munker og nonner. Alle tips tas imot med takk. Kontakt vårt kontor på e-post:…

Det er mange som lurer på…

…hvorfor vi ikke er tilsluttet Buddhistforbundet. Svaret er enkelt; fordi Den norske sotozen buddhistorden er et eget og uavhengig trossamfunn, som administreres av vårt eget ordenskontor. Buddhistforbundet er også et trossamfunn. Sotozenordenen er ikke et medlem der, på samme…

Buddha-natur

Bevissthet
I buddhistisk kontekst handler bevissthet om oppmerksomt nærvær. Å være bevisst på egne tanker, handlinger og holdninger er selve veien og selvinnsikten, vår buddha-natur, og til sist å være en Buddha.

Uselvisk
For den som kan sette seg selv til side og se at andres meninger og behov er like viktige som ens egne, kan kalles uselvisk.

Buddhas lære - En del av norsk skole

Ikke alt var bedre før, og Ikke alle forandringer er nødvendigvis til det bedre. Det som er virkelig bra, og hvor utviklingen har gått i riktig retning, er faget RLE. Her er religion, livssyn og etikk nedfelt i læreplanen. Det må sies at det nå på politisk hold er brukt mye tid og skattebetalerens kroner på å få K-en (Kristendom) tilbake og faget endret til KRLE.

Bli medlem!

Et medlemskap er gratis og uforpliktende. Ved å bli et medlem av vårt buddhistiske fellesskap gjør du også noe viktig for andre. Med en enkel registrering mottar ordenen hvert år et tilskudd fra staten. I dag har ordenene medlemmer i 17 av landets fylker. Både ordenens prest, munker, nonner og styremedlemmer arbeider uten lønn. Siden vi startet vårt arbeid i 2002 har vi kommet langt på vei, takket være god hjelp og støtte.

Protestfestival i Kristiansand

Praktiseres Mindfulness (zen) og Yoga for mental og fysisk helse eller er det forkledd buddhisme? Er mindfulness og yoga sekulære eller religiøse?Fredag 19. september var det full sal på Haandverkeren hvor

Ny tid i Kristiansand sentrum

Kjære Zazen-venner. Det forrige tidspunktet ble for sent for mange slik at vi har nå flyttet det til tidligere på kvelden. Håper flere har muligheten da. Vi er i den andre salen. Velkommen!

Sotozen-Venner

Vi meldte oss inn i sotozen uavhengig av hverandre. Det vi har til felles er at vi alle mener at Sotozens livssyn og filosofi også representerer de verdiene hver og en av oss står for. Vi har et ønske om et fokus på åndelighet i stedet å for å tro på guder. Vi er alle guddommelige og kan derfor finne vår egen Buddha-natur. Vi har en erkjennelse av at dualitet og det vi kaller selvet er en illusjon i den kosmiske virkelighet,

Tempelklokke

Bruk av store klokker går langt tilbake I tid. I Kina har arkeologer funnet denne type klokker som de mener går helt tilbake til Zhou Dynastiet (1046-256 før vanlig tidsregning). Disse ble brukt i keiserlige palasser og som signalinstrumenter i militær sammenheng. Da buddhismen kom til Kina for ca. 2000 år siden og ble en del av kinesisk kultur, fikk klokkene en naturlig og sentral plass i templene og klostrene. Klokker i ulike størrelser ble dekorert med drager og lotusblomster. Buddhas lære (Dharma) fant veien til

Levende Zen - 10 punkter

1. LEV HALVPARTEN FOR DEG SELV OG HALVPARTEN FOR ANDRE
Du er selv ansvarlig for at du har det godt. Gjør det som gir deg utfordringer, glede og som gir livet mening. På din egen vei, vær oppmerksom og bidra på din måte til at andre også har det godt. Vi lever i gjensidig avhengighet til hverandre. Når andre har det godt har også vi det godt. Vennlighet koster ingenting. Buddha sa:

Nonne inn i profesjonsstudiet

I 2008 ble Melanie innviet og mottok dharmanavnet Anjun. Etter ett år i postulat ble hun ordinert nonne i mai 2009. Sotozen Stiftelsen har ved tre anledninger sendt henne til Japan for et tremåneders studieopphold i et av våre klostre. Den 25. august reiser søster Anjun igjen, men denne gangen blir hun i 1-2 år ved Toshoji Kloster

Et sjeldent møte

I 1991 kom japaneren Nobukazu Imazu for første gang til Norge som turist. I 1998 kom han tilbake for å studere teologi ved Det teologiske menighetsfakultet og arbeider i dag som ungdomsprest i den norske kirke i Fitjar kommune i Hordaland. Såzen Larsen bodde 13 år i Japan hvor han gikk i kloster og ble buddholog og vigslet zenbuddhistprest.

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284