Den Norske Sotozen Buddhistorden

 • Banner 01
 • Banner 02a
 • Banner 02b
 • Banner 03
 • Banner 04
 • Banner 05
 • Banner 06
 • Banner 07
 • Banner 08
 • Banner 10
 • Banner 11
 • Banner 12
 • Banner 13
 • Banner 14
 • Banner 15
 • Banner 16
 • Banner 17
 • Banner 18
 • Banner 19
 • Banner 20
 • Banner 21
 • Banner 22

Vi ønsker å leie eller kjøpe

Da vi for lenge siden har vokst ut av våre nåværende lokaler ønsker vi å leie eller kjøpe en eiendom i Kristiansandsregionen. Vi har behov for rom til forsamling og meditasjon, kjøkken samt boenhet for munker og nonner. Alle tips tas imot med takk. Kontakt vårt kontor på e-post:…

Det er mange som lurer på…

…hvorfor vi ikke er tilsluttet Buddhistforbundet. Svaret er enkelt; fordi Den norske sotozen buddhistorden er et eget og uavhengig trossamfunn, som administreres av vårt eget ordenskontor. Buddhistforbundet er også et trossamfunn. Sotozenordenen er ikke et medlem der, på samme…

Hjelp oss å lete!

Siden ordenen ble etablert i Norge i 2002, har vi arbeidet jevnt og trutt. Formålet er å danne et zen-buddhistisk fellesskap, bygget på Buddhas lære, i den 766 år gamle japanske Sotozen Ordens tradisjon.

Sitt for livet!

"Det er bedre å sitte stille og ikke gjøre noen ting, enn å vandre omkring og lure på hva du skal foreta deg"

Bli en SotoZen-venn du også!

Anita & Torstein fra Oslo

Vi skjønte begge tidlig i våre liv at kristendommen ikke var det rette for oss. Vi ble begge døpt i kirken og vi giftet oss i kirken av tradisjon og ikke av tro. Når vi senere begynte å lese om de forskjellige regionene og så om de på TV, skjønte vi at buddhismen var det vi allerede trodde på men ikke tidligere hadde kunne sette i en så klar kontekst. Så når vi flyttet til Kristiansand for mange år siden og fikk vite at det faktisk fantes et buddhistisk miljø, var valget for oss enkelt. Vi ble medlem i 2006 og har ikke angret en dag siden.

 

Sangere ønskes til buddhistisk lovsangkor

Kjære SotoZen-venner

Som mange vet har vi arbeidet en stund med lovsangprosjektet. Det vil derfor være helt naturlig å følge opp å etablere et kor. Så vidt vi kjenner til så finnes det ingen slike kor i Norge.

Vi vil gjerne invitere SotoZen-venner med i etableringen av Ordenens lovsangkor. Koret trenger både kvinner og menn, og i første omgang vil koret bestå av Ordenens medlemmer. Skulle det være ikke-medlemmer som skulle ha forferdelig lyst til å være med, må vi selvsagt gi rom for det.

Nye Zazen-tider i tempelet

Fra september vil meditasjonskvelden i tempelet i Kristinsand flyttes fra mandag til tirsdag. Tidspunktet er det samme, fra kl. 20-ca. 21.30. Håper endringen passer for alle. Velkommen i Zenmester Dogens fotspor. 

"Å studere zen-buddhisme er å studere seg selv,
å studere seg selv er å sette seg selv til side,
å sette seg selv til side er å bli opplyst av alle ting,
ved opplysning av alle ting, opphører grensen som
skiller kropp og sinn, i oss selv, med alle andre".

Alt vel!

Bli en SotoZen-venn!

Jeg har hatt med meg buddhismen som en følgesvenn fra ungdomstiden. Etter år med overveielse fant jeg tiden moden for å melde meg inn i Sotozen Ordenen i 2008. Deretter var det naturlig å følge opp med innvielse to år senere.
Med Sotozen har jeg funnet en inngang til det som oppleves som kjernen i religion, uten forstyrrende ytre staffasje. Gjennom meditasjon trener en på å slippe taket i stedet for å fylle opp med mer intellektuell ballast, og under lagene med kunnskap oppdager en gradvis at alt som behøves allerede finnes i oss.

Veien mot et zenbuddhistisk kloster i Norge.

Et fellesskap er bare noe vi får til når vi skaper noe sammen.

«Sotozen Orden er den ikke-kristne religiøse virksomheten på Sørlandet som har størst oppslutning blant etniske nordmenn». Religionsforsker ved UIA, Levi Geir Eidhamar.

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284