Den Norske Sotozen Buddhistorden

 • Lysbilde01
 • Banner 01
 • Banner 02a
 • Banner 02b
 • Banner 03
 • Banner 04
 • Banner 05
 • Banner 06
 • Banner 07
 • Banner 08
 • Banner 10
 • Banner 11
 • Banner 12
 • Banner 13
 • Banner 14
 • Banner 15
 • Banner 16
 • Banner 17
 • Banner 18
 • Banner 19
 • Banner 20
 • Banner 21
 • Banner 22

Vi ønsker å leie eller kjøpe

Da vi for lenge siden har vokst ut av våre nåværende lokaler ønsker vi å leie eller kjøpe en eiendom i Kristiansandsregionen. Vi har behov for rom til forsamling og meditasjon, kjøkken samt boenhet for munker og nonner. Alle tips tas imot med takk. Kontakt vårt kontor på e-post:…

Det er mange som lurer på…

…hvorfor vi ikke er tilsluttet Buddhistforbundet. Svaret er enkelt; fordi Den norske sotozen buddhistorden er et eget og uavhengig trossamfunn, som administreres av vårt eget ordenskontor. Buddhistforbundet er også et trossamfunn. Sotozenordenen er ikke et medlem der, på samme…

Vigsel til debatt

Innlegg i Fædrelandsvennen fredag 24. april.

Det har i den senere tid vært mye skriving om vigsel av likekjønnede og dertil vigselsliturgi eller mangel på. For noen synes prinsippet om å inkludere likekjønnede å stride mot den hellige skrift, mens for andre er det et spørsmål om fortolkning, medmenneskelighet og en anerkjennelse av likeverd i en ny tid. Jeg skal ikke begi meg inn i teologien, det er andres fagfelt, men i samfunnsdebatten om hvem som har hvilket syn på likekjønnet vigsel vil vi gjerne inkluderes.

Blomstermesse i Templet

Tirsdag 14. april var vi samlet i templet i Kristiansand for å feire Buddhas fødsel. Takk for hyggelig samvær med te og kake. Vårt arbeid fortsetter jevnt og trutt med å finne et større sted slik at alle som ønsker kan besøke oss. Vi er glade for at stadig flere ønsker å være med oss, både i å bygge gode relasjoner og i planene for godt og fungsjonelt tempel/kloster for vår felles praksis. Alt vel! 

Litt om buddhismens hva og hvordan - Del 2

Foredrag DetHviteHus Zendo – onsdag 25. februar 2015

I denne Del 2 fortsetter vi med samme tema og jeg skal si litt om seremonier og ritualer, og hvordan vi kan betrakte disse i buddhismen. Vi starte med å stille spørsmålet: Er seremonier og ritualer nødvendige?

Svaret er helt klart ja og nei. Ritualer og seremonier er like nødvendige for buddhistiske munker og nonner som skogen er for snekkeren. For den menige mann og kvinne kan disse være av lite eller ingen betydning i det daglige, men av stor betydning ved enkelte anledninger. I Sotozen orden skiller vi mellom riter i den monastiske liturgien og riter i tjenesteliturgien.

Litt om buddhismens hva og hvordan - Del 1

Foredrag DetHviteHus Zendo – onsdag 25. februar 2015
Neste foredrag onsdag 25. mars, samme sted kl 1900. 

Jeg skal si litt om hvordan folk oppfatter buddhismen, hvordan den defineres som en religion, og litt om vår praksis og hvorfor denne praksisen er sentral.

Etter mange år med studier, formidling og praksis så er det tydelig for meg at «Buddhismen» er ulike ting for ulike mennesker. Mange av de som jeg snakker med eller som uttaler seg om Buddhismen, starter ofte setningen med: Jeg synes..., jeg tenker at..., jeg føler..., osv. Ikke bare har folk en grunnleggende rett til å tenke, synse og føle, men de kan til og med ha rett, men ikke alltid.

Travel dag!

Først zazen på UiA Grimstad campus, så foredrag og zazen på DetHviteHus i Kristiansand. Foredraget vil om ikke lenge bli lagt ut på siden - neste foredrag er siste onsdag i mars. Takk til alle som kom, lyttet, deltok i dialogen og satt. Sitt for livet!

Innvielse i Tempelet i Kristiansand

At stadig flere med vestlig og etnisk europeisk bakgrunn konverterer til zenbuddhismen er en kombinasjon av vår grunnleggende rett til å velge, og det faktum at buddhismen har slått rot i vårt nordlige kontinent. Hva som får menn og kvinner til å bytte religion får være tema for en annen artikkel, men i dag gleder vi over at fellesskapet vokser. Tirsdag 24. januar ble

Mat – Religiøst foreskrevet eller kulturelt betinget?

En alminnelig misoppfatning er at alle buddhister, i hovedsak munker og nonner, er vegetarianere. Det er derimot korrekt at det i mange buddhistiske klosterkulturer ikke har vært tradisjon for å spise kjøtt. I øyriket Japan som har vært et buddhistisk land siden Naraperioden fra midt på 700-tallet begynte befolkningen først å spise storfe etter 2. verdenskrig. Klostrene som tidligere lå landlig til hadde ingen tilgang på fersk fisk, og noen jaktkultur kan vi knapt tenke oss. I dag hvor mange av klostrene

Spørsmål om kjøtt eller vegetabilsk, eller spørsmål om takknemlighet?

Vi skal ikke ta fra folk retten til å velge det ene eller det andre. Å ha kunnskap og bevissthet om mat og ernæring er en god ting. For den alminnelige mann og kvinne kan man kjøpe og tilberede hva forretningene formår, mens munker og nonner som lever på folks giverglede, viser takknemlighet ved å spise det de får. I et tempel eller kloster finnes,

Klosterbrev fra søster Anjun

Mandag den 25. august 2014 kl. 06:15 gikk reisen min fra Kristiansand til Japan. Jeg ankom jeg Toshoji kloster ca. kl. 19:00. De neste 5 dager var jeg i isolat kalt «Tangario», det vil si at jeg var alene i stillhet på et rom hvor tiden gikk med til meditasjon og opplæring i klosterets rutiner. En fast person hadde kontakt med meg, lærte meg opp, hentet og bragte meg hit og dit som til messer og måltider.

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284